(Full) Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 5 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới môn Khoa học 5 Kết nối tri thức -  Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dạy và học với SGK mới theo chương trình GDPT 2018. Sau đây HoaTieu.vn xin chia sẻ Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 5 môn Khoa học Kết nối tri thức để giáo viên tham khảo khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm thu hoạch sau tập huấn SGK mới lớp 5 bộ KNTT.

Lưu ý: Đáp án 10 câu hỏi tập huấn SGK Khoa học lớp 5 bộ Kết nối tri thức chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 môn Khoa học
Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 môn Khoa học

Câu 1. Theo các thầy/cô, SGK Khoa học 5 truyền tải thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” dựa trên quan điểm giáo dục nào sau đây?

A. Nội dung dạy học phản ánh những thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại.
D. Nội dung dạy học coi trọng tính lôgic, hàn lâm của hệ thống tri thức khoa học
C. Coi quá trình giáo dục không chỉ chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.
D. Coi trọng sự kết nối kiến thức khoa học giữa các lớp học, cấp học.

Đáp án: C.

Câu 2. Những phẩm chất/năng lực nào KHÔNG được hình thành ở Môn Khoa học lớp 5

A. Phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. Năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.
C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, khoa học tự nhiên.
D. Năng lực khoa học, lịch sử và địa lí.

Đáp án: D.

Câu 3. Năng lực đặc thù trong môn Khoa học 5 bao gồm các thành phần nào?

A. Nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
B. Nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
C. Nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh.
D. Nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu khoa học tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Đáp án: D.

Câu 4. Đâu là nội dung mới của Chương trình Khoa học thể hiện trong sách Khoa học 5?

A. Con người và sức khoẻ - Phòng tránh bị xâm hại.
B. Chất - Đất.
C. Năng lượng - Năng lượng điện.
D. Thực vật và động vật - Sự sinh sản của động vật.

Đáp án: B.

Câu 5. Cấu trúc bài học trong SGK Khoa học 5 - bộ sách KNTT gồm những hoạt động nào?

A. Hoạt động đọc hiểu kiến thức khoa học; hoạt động khám phá; hoạt động luyện tập, vận dụng
B. Hoạt động mở đầu; hoạt động thực hành thí nghiệm; hoạt động vận dụng giải bài tập tình huống.
C. Hoạt động đọc hiểu và trả lời câu hỏi; hoạt động khám phá kiến thức; hoạt động luyện tập, vận dụng; hoạt động giải bài tập tình huống gắn với thực tế.
D. Hoạt động mở đầu; hoạt động khám phá kiến thức, hoạt động luyện tập, vận dụng; hoạt động tổng kết.

Đáp án: D.

Câu 6. Cấu trúc bài Ôn tập cuối chủ đề gồm những nhóm hoạt động học tập chính nào?

A. Hoạt động mở đầu chia sẻ trải nghiệm có được qua chủ đề; hoạt động hệ thống hoá kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy; hoạt động thực hành, vận dụng thực tiễn.
B. Hoạt động mở đầu kết nối tri thức, kinh nghiệm đã có với bài học; hoạt động mở rộng kiến thức tìm tòi khám phá.
C. Hoạt động vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào các tình huống tương tự, vận dụng vào cuộc sống.
D. Hoạt động mở đầu; hoạt động củng cố, đào sâu hoặc mở rộng kiến thức đã có trong thực tiễn đời sống.

Đáp án: A.

Câu 7. Kĩ năng nào được chú trọng khi thiết kế hoạt động học trong sách khoa học 5?

A. Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
B. Kĩ năng đọc hiểu .
C. Kĩ năng tiến trình nghiên cứu khoa học.
D. Kĩ năng thực hành thí nghiệm.

Đáp án: C.

Câu 8. Dạng hoạt động nào không được chú trọng khi thiết kế SGK Khoa học 5 bộ sách KNTT?

A. Hoạt động đọc hiểu kiến thức khoa học và thực hiện nhiệm vụ.
B. Hoạt động thực hành thí nghiệm, quan sát khám phá kiến thức.
C. Hoạt động trả lời câu hỏi, điều tra, giải bài tập tình huống gắn với thực tế.
D. Hoạt động đọc thuộc và ghi nhớ kiến thức khoa học.

Đáp án: D.

Câu 9. Phương pháp dạy học nào không được gợi ý khi thiết kế các hoạt động học trong sách Khoa học 5 bộ sách KNTT?

A. Quan sát.
B. Kể chuyện.
C. Thí nghiệm.
C. Đóng vai.

Đáp án: B.

Câu 10. Gợi ý đánh giá thường xuyên theo 3 mức độ (biết, hiểu, vận dụng) và đáp án nằm trong tài liệu nào của môn Khoa học - bộ sách KNTT?

A. Các câu hỏi trong phần hoạt động thực hành, vận dụng của sách giáo khoa.
B. Câu hỏi phần mở đầu của sách giáo khoa.
C. Các câu hỏi, bài tập phần gợi ý đánh giá của sách giáo viên.
D. Các câu hỏi, bài tập trong vở bài tập.

Đáp án: C.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác Dành cho giáo viên trên chuyên mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
10 1.052
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo