Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát 2024 - TUẦN 3

Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát là gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát (10/10/1949 - 10/10/2022) và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Mời các bạn theo dõi để có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình tham gia cuộc thi này.

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 05/9/2022 và kết thúc vào ngày 25/9/2022 (tuần thi thứ ba).

+ Tuần thi thứ nhất: Từ 09h00’ ngày 05/9/2022 đến 16h00’ ngày 11/9/2022.

+ Tuần thi thứ 2: Từ 09h00’ ngày 12/9/2022 đến 16h00’ ngày 18/9/2022.

+ Tuần thi thứ 3: Từ 09h00’ ngày 19/9/2022 đến 16h00’ ngày 25/9/2022.

- Thí sinh tham gia thi click vào đường link sau: http// tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn

Banner thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát
Banner thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát

1. Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát tuần 3

Câu 1:
Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Bát Xát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đến năm 2025 phát triển vùng trồng rau an toàn 170 ha tại những xã nào?

A.
Trịnh Tường, A Mú Sung, Mường Hum, Dền Sáng.
B.
Y Tý, Phìn Ngan, A Mú Sung, Tòng Sành.
C.
Bản Qua, Tòng Sành, Phìn Ngan, A Mú Sung.
D.
Quang Kim, Thị trấn, Y Tý, Trịnh Tường.

Câu 2:
Hết năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt bao nhiêu phần trăm?

A.
52.46%
B.
53.46%
C.
54.46%
D.
55.46%

Câu 3:
Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Bát Xát hết năm 2021 đạt bao nhiêu phần trăm?

A.
85%
B.
86%
C.
87%
D.
88%

Câu 4:
Trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979 liệt sỹ nào đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân?

A.
Nguyễn Bá Lại
B.
Đặng Văn Khoan
C.
Chu Ngọc Dinh
D.
Trần Thị Lừng

Câu 5:
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Bát Xát là bao nhiêu ha?

A.
103.568 ha
B.
104.568 ha
C.
105.568 ha
D.
106.568 ha

Câu 6:
Trưởng Ban cán sự Đảng đầu tiên của huyện Bát Xát là đồng chí nào?

A.
Phạm Cao Sáng
B.
Mạnh Hùng
C.
Hồ Vàng Páo
D.
Đỗ Thanh Thuỷ

Câu 7:
Từ khi thành lập đến nay Đảng bộ huyện Bát Xát đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội

A.
21
B.
22
C.
23
D.
24

Câu 8:
Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Bát Xát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đến năm 2025 tổng đàn ngựa trên địa bàn huyện đạt bao nhiêu con?

A.
6.334 con
B.
7.334 con
C.
8.334 con
D.
9.334 con

Câu 9:
Năm 1962 Bác Hồ đã tặng bằng khen cho những xã nào của huyện Bát Xát có thành tích trong phong trào bảo vệ trị an?

A.
Quang Kim, Sàng Ma Sáo
B.
Bản Qua, Thị trấn
C.
Bản Vược, Mường Hum
D.
Quang Kim, Bản Qua

Câu 10:
Đề án số 08-ĐA/HU ngày 01/12/20202020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ xã hoàn thành viết lịch sử đảng bộ đạt bao nhiêu phần trăm?

A.
85%
B.
90%
C.
95%
D.
100%

Câu 11:
Tính đến ngày 31/12/2021, toàn huyện Bát Xát có bao nhiêu thôn, tổ dân phố?

A.
176 thôn, tổ dân phố
B.
178 thôn, tổ dân phố
C.
180 thôn, tổ dân phố
D.
186 thôn, tổ dân phố

Câu 12:
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII xác định mục tiêu tỷ lệ đảng viên/dân số trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt bao nhiêu phần trăm ?

A.
4%
B.
4,5% trở lên
C.
5%
D.
6,5% trở lên

Câu 13:
Tính đến năm 2022, tổng dân số thường trú trên địa bàn huyện Bát Xát là bao nhiêu?

A.
80.449
B.
81.449
C.
82.449
D.
83.449

Câu 14:
Đề án số 09-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chi bộ thôn, trường học có chi uỷ đạt bao nhiêu phần trăm?

A.
Trên 60%
B.
Trên 70%
C.
Trên 80%
D.
Trên 90%

Câu 15:
Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Bát Xát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định vùng sản xuất cây Đao riềng đến năm 2025 tại các xã nào?

A.
Dền Thàng, Pa Cheo, Bản Xèo.
B.
A Mú Sung, Trịnh Tường, A Lù.
C.
Y Tý, Trịnh Tường, A Lù.
D.
Phìn Ngan, Tòng Sành, Mường Vi.

Câu 16:
Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Bát Xát đạt bao nhiêu triệu đồng?

A.
28,6 triệu đồng
B.
28,7 triệu đồng
C.
28,8 triệu đồng
D.
28,9 triệu đồng

Câu 17:
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII xác định mục tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2025 cho bao nhiêu lao động?

A.
5.500 lao động
B.
6.000 lao động
C.
7.000 lao động
D.
7.500 lao động

Câu 18:
Năm 2021 tổng lượng khách du lịch đến huyện Bát Xát đạt bao nhiêu nghìn lượt?

A.
35.000
B.
36.000
C.
37.000
D.
38.000

Câu 19:
Đề án số 08-ĐA/HU ngày 01/12/20202020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu kết nạp bao nhiêu hội viên Cựu chiến binh, hội viên Nông dân, hội viên Phụ nữ và đoàn viên?

A.
Kết nạp 110 hội viên Cựu chiến binh, 1.600 hội viên Nông dân, 1.400 hội viên Phụ nữ, 5.600 đoàn viên
B.
Kết nạp 150 hội viên Cựu chiến binh, 1.750 hội viên Nông dân, 1.200 hội viên Phụ nữ, 5.500 đoàn viên
C.
Kết nạp 120 hội viên Cựu chiến binh, 1.500 hội viên Nông dân, 1.100 hội viên Phụ nữ, 5.000 đoàn viên
D.
Kết nạp 100 hội viên Cựu chiến binh, 1.500 hội viên Nông dân, 1.300 hội viên Phụ nữ, 5.400 đoàn viên

Câu 20:
Dự đoán số người trả lời đúng

2. Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát tuần 1

Câu 1:
Sự kiện Ban cán sự Đảng huyện Bát Xát được thành lập có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử cách mạng của Nhân dân huyện Bát Xát?

A. Là sự kiện chính trị quan trọng trong tiến trình cách mạng ở Bát Xát
B. Đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức chính trị của lớp cán bộ đầu tiên kể từ khi phong trào cách mạng ở Bát xát được dẫn dắt bởi đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tỉnh uỷ Lào Cai
C. Đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của phong trào yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân Bát Xát từ tự phát sang tự giác
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2:
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII xác định mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) đến năm 2025 đạt bao nhiêu triệu đồng/người/năm?

A. 120 triệu đồng
B. 125 triệu đồng
C. 127 triệu đồng
D. 126 triệu đồng

Câu 3:
Đề án số 03-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự kiến mỗi năm tăng thu ngân sách nhà nước thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để đóng góp vào ngân sách của huyện, tỉnh bao nhiêu tỷ đồng?

A. Trên 520 tỷ đồng
B. Trên 530 tỷ đồng
C. Trên 540 tỷ đồng
D. Trên 550 tỷ đồng

Câu 4:
Huyện Bát xát được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của bọn Việt Nam Quốc dân Đảng vào ngày tháng, năm nào?

A. 28/12/1946
B. 29/12/1946
C. 30/12/1946
D. 31/12/1946

Câu 5:
Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 6/3/1961 đến ngày 12/3/1961
B. Từ ngày 7/3/1961 đến ngày 13/3/1961
C. Từ ngày 7/3/1961 đến ngày 14/3/1961
D. Từ ngày 7/3/1961 đến ngày 15/3/1961

Câu 6:
Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ II diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 18/4/1962 đến ngày 20/4/1962
B. Từ ngày 19/4/1962 đến ngày 23/4/1962
C. Từ ngày 20/4/1962 đến ngày 24/4/1962
D. Từ ngày 19/5/1962 đến ngày 23/5/1962

Câu 7:
Hết năm 2021 toàn huyện có bao nhiêu thôn đạt thôn nông thôn mới?

A. 40 thôn.
B. 45 thôn.
C. 47 thôn.
D. 50 thôn

Câu 8:
Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Bát Xát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các ngành hàng chủ lực cấp huyện gồm những loại cây, con nào sau đây?

A. Cây chuối, cây dứa, phát triển chăn nuôi lợn, phát triển chăn nuôi ngựa sản xuất hàng hóa.
B. Cây chè, cây dược liệu, cây chuối, cây dứa, phát triển chăn nuôi lợn, phát triển vùng sản xuất quế.
C. Cây Đao riềng, Cây ăn quả ôn đới, phát triển củng cố vùng trồng rau, cây dược liệu, cây chuối.
D. Cây Hoàng Sin Cô, cây Đao riềng, Cây ăn quả ôn đới, phát triển củng cố vùng trồng rau, phát triển chăn nuôi ngựa sản xuất hàng hóa.

Câu 9:
Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Bát Xát triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ phát triển vùng sản xuất chuối đến năm 2025 tại những xã nào?

A. Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường, Nậm Chạc, A Mú Sung, Bản Qua.
B. Trịnh tường, A Mú Sung, Dền Sáng, Dền Thàng, Mường Hum.
C. A Mú Sung, Mường Hum, A Lù, Dền Sáng, Dền Thàng.
D. Mường Hum, A Lù, Dền Sáng, Trung Lèng Hồ và Sàng Ma Sáo.

Câu 10:
Đảng bộ và Nhân dân huyện Bát Xát vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” vào năm nào?

A. Năm 2008
B. Năm 2009
C. Năm 2010
D. Năm 2011

Câu 11:
Giá trị sản phẩm trên 01ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2021 đạt bao nhiêu triệu đồng/ha?

A. 70 triệu đồng
B. 72 triệu đồng
C. 74 triệu đồng
D. 76 triệu đồng

Câu 12:
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII xác định mục tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt bao nhiêu triệu đồng?

A. 115 triệu đồng
B. 75 triệu đồng
C. 81 triệu đồng
D. 76 triệu đồng

Câu 13:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2021 đạt bao nhiêu tỷ đồng?

A. 1.000 tỷ đồng
B. 1.200 tỷ đồng
C. 1.300 tỷ đồng
D. 1.400 tỷ đồng

Câu 14:
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII xác định mục tiêu cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 13,6%
B. 14,6%
C. 15,6%
D. 16,6%

Câu 15:
Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII đã xác định các lĩnh vực đột phá (giai đoạn 2020-2025) nào sau đây?

A. Phát triển du lịch; Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; Quản lý khai thác tạo nguồn lực từ đất cho đầu tư phát triển.
B. Phát triển thương mại; công nghiệp; xây dựng.
C. Phát triển du lịch, thương mại; công nghiệp; xây dựng.
D. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp; xây dựng.

Câu 16:
Đến hết năm 2021 lũy kế toàn huyện Bát Xát có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu 17:
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2021 bình quân đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 5.6%
B. 6,5%
C. 7,6%
D. 8,5%

Câu 18:
Huyện Bát Xát được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 4/11/1950
B. Ngày 5/11/1950
C. Ngày 4/12/1950
D. Ngày 7/12/1950

Câu 19:
Hết năm 2021 toàn huyện Bát Xát có tổng số bao nhiêu thôn đạt thôn kiểu mẫu?

A. 26 thôn
B. 27 thôn
C. 28 thôn
D. 29 thôn

Câu 20:
Dự đoán số người trả lời đúng?

3. Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát tuần 2

....................

Đang cập nhật.

Hiện nay, câu hỏi và gợi ý đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 73 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát (10/10/1949 - 10/10/2022) và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện vẫn đang được HoaTieu cập nhật liên tục, bạn đọc theo dõi thường xuyên để nhận đáp án mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo nội dung có liên quan tại chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi mảng Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo