Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trong của ngành Tuyên Giáo tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tài. Thông qua hoạt động tuyên giáo kỷ niệm cổ vũ, động viên ngành Tuyên giáo tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Dưới đây là cụ thể đáp án cuộc thi.

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi. Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đáp án chi tiết đang được cập nhật!

Câu 1: Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bà Rịa được thành lập ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 6/6/1958

b. Ngày 6/6/1948 Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

c. Ngày 6/6/1949

Câu 2: Trưởng ban Tuyên huấn đầu tiên của Tỉnh ủy Bà Rịa là ai?

a. Hồ Tri Tân

b. Hồ Sĩ Hành

c. Nguyễn Kế Hoa Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 3: Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp đến khi ký kết Hiệp định Giơnevơ 1954 hoạt động Tuyên huấn tập trung với 2 khâu chính là gì?

a. Tuyên truyền và giáo dục

b. Tuyên truyền và huấn luyện

c. Tuyên truyền và thông tin

Câu 4: Đoàn Văn công tỉnh Bà Rịa được thành lập khi nào và ở đâu?

a. Tháng 8/1961 tại căn cứ Hắc Dịch Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

b. Tháng 8/1961 tại căn cứ Suối Tà Lon

c. Tháng 8/1960 tại căn cứ Hắc Dịch

Câu 5: Công tác Tuyên huấn trong thời kỳ chống chiến tranh đặc biệt (1960-1965) gồm các bộ phận nào?

a. Gồm 5 bộ phận (Văn phòng ban; bộ phận thông tin- báo chí; bộ phận văn hóa – văn nghệ; bộ phận giáo dục; bộ phận nhà in) Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

b. Gồm 4 bộ phận (Văn phòng ban; bộ phận thông tin- báo chí; bộ phận văn hóa – văn nghệ; bộ phận nhà in)

c. Gồm 3 bộ phận (bộ phận thông tin- báo chí; bộ phận văn hóa – văn nghệ; bộ phận giáo dục)

Câu 6: Trường Đảng Đặc khu ủy Vũng Tàu – Côn Đảo có đặc trưng gì?

a. Trường Đảng tập trung

b. Trường Đảng tại chức

c. Trường hành chính

d. Vừa đào tạo tập trung, vừa đào tạo tại chức và kiêm luôn chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vào ngày 22/10/1991, Ban thường vụ Tỉnh Ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Trường Đảng Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Những ngày đầu của Trường Đảng Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập có cơ sở vật chất rất đơn sơ với 3 dãy nhà lợp tôn nằm bên đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thái Học. Kể từ khi thành lập trường đã đào tạo bao thế hệ học viên. Trường đã hoàn thành nhiệm và phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức của tỉnh; cùng với đó là có nhiều lớp đáp ứng đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng cán bộ, công chức.

Câu 7: Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 010/QĐ-TV về việc thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 12-8-1990

b. Ngày 22-10-1990

c. Ngày 22-10-1991 Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

d. Ngày 22-11-1991

Câu 8: Sau khi thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, trưởng ban đầu tiên là đồng chí nào?

a. Đ/c Trần Văn Khánh

b. Đ/c Đỗ Quốc Hùng Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

c. Đ/c Trần Quang Huy

d. Đ/c Võ Ngọc Minh

Câu 9: Theo quy định số 25-QĐi/TU ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay là gì?

a. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Đáp án cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

b. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

c. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

d. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo.

2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Cuộc thi được tổ chức trực tuyến tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefwuPyhGl5JBkcSL9hDtcMqOQB2PNXtV6WYR97546yewIUVg/viewform

- Thời gian tổ chức là từ ngày 15/5 đến hết ngày 25/5/2023.

- Thí sinh dự thi tại địa chỉ trên thực hiện điền đầy đủ thông tin, tham gia trả lời câu hỏi, sau khi trả lời câu hỏi sẽ hoàn thành nộp bài. Lưu ý là phải điền đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi đầy đủ để bài dự thi hợp lệ.

- Mỗi bài dự thi sẽ có 10 câu hỏi trong đó có 9 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán.

- Giải thường bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 1 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
1 444
0 Bình luận
Sắp xếp theo