Cách thêm table of content cho Gatsbyjs

Cách thêm table of content cho gatsbyjs. Gatsbyjs là một framework mã nguồn mở và miễn phí được được xây dựng dựa trên Node.js bằng cách sử dụng React và GraphQL. Gatsbyjs giúp chúng ta xây dựng websites và apps với hiệu suất cực nhanh. Nhưng vì Gatsby là một framework web tĩnh nên việc thay đổi nội dung sẽ có vài mặt hạn chế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về Gatsbyjs là gì? Cách thêm table of content cho GatsbyJS. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Table of content cho gatsbyjs
Table of content cho gatsbyjs

1. Gatsbyjs là gì?

Gatsby là một công cụ tạo static site (trang web tĩnh) với dữ liệu được lấy từ bất kỳ nguồn nào và hiển thị chúng dưới dạng HTML tĩnh.

GatsbyJS là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng ReactJS để tạo ra các trang web dưới dạng HTML tĩnh. GatsbyJS sử dụng GraphQL để truy xuất và quản lý dữ liệu, cho phép bạn dễ dàng tương tác với các nguồn dữ liệu khác nhau như markdown, JSON, APIs, và cơ sở dữ liệu.

Một điểm nổi bật của GatsbyJS là khả năng tạo ra các trang web tĩnh với tốc độ tải nhanh và khả năng tối ưu hóa SEO tốt, hỗ trợ các plugin mở rộng nhờ vào việc sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến.

2. Cách thêm table of content cho gatsbyjs

Để thêm table of content (TOC) cho trang web Gatsby bằng cách sử dụng các plugin của gatsby-remark, bạn có thể sử dụng plugin "gatsby-remark-table-of-contents". Đây là một plugin cho phép tự động tạo TOC cho các trang Markdown trong trang web của bạn.

Đầu tiên, bạn cần cài đặt  gatsby-remarkgatsby-remark-table-of-contents thông qua npm này bằng cách chạy lệnh sau trong thư mục dự án của bạn:

Cách thêm table of content cho Gatsbyjs

Sau đó, bạn cần cấu hình plugin trong tệp gatsby-config.js . Bạn cần thêm plugin vào phần plugins của cấu hình gatsby-transformer-remark . Ví dụ:

Cách thêm table of content cho Gatsbyjs

 • exclude: Tiêu đề của bảng mục lục. Mặc định là "Table of Contents".
 • tight: Tùy chọn để xác định liệu các mục trong bảng mục lục có nên được sắp xếp gần nhau hay không. Mặc định là false.
 • fromHeading: Mức độ tiêu đề tối thiểu để được bao gồm trong bảng mục lục. Mặc định là 1.
 • toHeading: Mức độ tiêu đề tối đa để được bao gồm trong bảng mục lục. Mặc định là 6.
 • className: Tên lớp CSS được áp dụng cho bảng mục lục.
 • useSlug: Tùy chọn để sử dụng slug thay vì ID của tiêu đề cho các liên kết trong bảng mục lục. Mặc định là true.

Sau khi bạn đã cấu hình xong, TOC sẽ được tự động tạo ra cho các trang Markdown trong trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng CSS để tùy chỉnh giao diện TOC của bạn.

Để hiển thị TOC trên trang của bạn, bạn có thể sử dụng một plugin khác hoặc tạo nó bằng CSS và JavaScript. Ví dụ, bạn có thể sử dụng đoạn mã CSS sau để tạo một phần tử div cho TOC của bạn:

Cách thêm table of content cho Gatsbyjs

Sau đó, bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript sau để chèn nội dung TOC vào phần tử div đó:

Cách thêm table of content cho Gatsbyjs

Lưu ý rằng phần tử TOC của bạn cần được đặt trong cùng một trang HTML với nội dung của bạn để có thể hiển thị TOC cho trang đó.

3. 10 plugin GatsbyJS hữu ích

Đây là 10 plugin GatsbyJS hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong dự án của mình:

 1. Gatsby-plugin-react-helmet: Đây là một plugin hữu ích để quản lý meta data và các thẻ khác trong trang web của bạn.
 2. Gatsby-plugin-sass: Đây là một plugin hữu ích để tạo các phong cách tùy chỉnh cho trang web của bạn bằng cách sử dụng Sass.
 3. Gatsby-plugin-image: Đây là một plugin cho phép tối ưu hóa hình ảnh và tải chúng nhanh hơn trên trang web của bạn.
 4. Gatsby-plugin-manifest: Đây là một plugin cho phép bạn tạo một tệp manifest cho ứng dụng web của mình để tạo ra các ứng dụng độc lập khỏi trình duyệt.
 5. Gatsby-plugin-offline: Đây là một plugin cho phép bạn tạo ra các trang web hoạt động ngoại tuyến hoàn toàn.
 6. Gatsby-plugin-google-analytics: Đây là một plugin cho phép bạn tích hợp Google Analytics vào trang web của bạn để theo dõi và phân tích dữ liệu.
 7. Gatsby-plugin-sharp: Đây là một plugin cho phép bạn tạo ra các ảnh tối ưu và sắc nét hơn cho trang web của bạn.
 8. Gatsby-plugin-sitemap: Đây là một plugin cho phép bạn tạo ra một sơ đồ trang web để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn.
 9. Gatsby-plugin-netlify: Đây là một plugin hữu ích để tích hợp và triển khai trang web của bạn trên dịch vụ đám mây Netlify.
 10. Gatsby-plugin-mdx: Đây là một plugin cho phép bạn sử dụng Markdown để tạo ra các trang web tương tác và động.

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Có thể bạn chưa biết mảng Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo