Trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học

Trình độ chuyên môn của giáo viên tiểu học - Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

heo đó, tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và hệ số lương tương ứng đối với mỗi chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học như sau:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn đào tạo bắt buộc

Hệ số lương

Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Lưu ý: Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do BGDĐT ban hành;

Hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

(từ 3.486.000 đồng đến 7.420.000 đồng)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Lưu ý: Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do BGDĐT ban hành;

Hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38

(từ 5.960.000 đồng đến 9.506.000 đồng)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27

Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

Hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

(từ 6.556.000 đồng đến 10.102.000 đồng)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I

Như vậy, từ ngày 20/3/2021, những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo mới theo quy định tại Luật Giáo dục 2019 (tức có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng Đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên) sẽ được áp dụng hệ số lương thấp nhất là 2,34 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, thấp nhất là 4,00 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và thấp nhất là 4,40 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo