5 điều cần biết về giáo viên tổng phụ trách Đội

Với nhiệm vụ rèn luyện đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường, giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là 5 điều cơ bản mà giáo viên Tổng phụ trách Đội cần biết.

1. 03 tiêu chuẩn để trở thành giáo viên Tổng phụ trách Đội

Tại Điều 2 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

1. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).

2. Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

3. Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Đặc biệt, ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm

Tại Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của nhà trường sau khi có ý kiến thống nhất của Phòng giáo dục và đào tạo hoặc Sở giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý trực tiếp nhà trường) và Hội đồng Đội cùng cấp.

Ngoài ra, nếu giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định.

3. Định mức tiết dạy của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Theo mục II Thông tư liên tịch 23/TTLN hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM trong trường phổ thông quy định tất cả các trường tiểu học, trưởng phổ thông cơ sở; trường trung học cơ sở; trường phổ thông trung học cấp 2-3:

- Ở vùng cao, hải đảo, vùng sâu:

Trường trên 19 lớp: Tổng phụ trách chuyên trách không giảng dạy. Nếu bố trí giáo viên tổng phụ trách Đội chuyên trách giảng dạy thì số giờ hoặc số buổi này được thanh toán theo chế độ vượt giờ hiện hành;

Trường từ 10 đến 19 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 3 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 3 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.

- Ở các địa bàn còn lại:

Trường có từ 28 lớp trở lên: Tổng phụ trách chuyên trách không giảng dạy. Nếu bố trí giáo viên trung học cơ sở dạy 4 tiết/tuần hoặc giáo viên tiểu học dạy 1 buổi/tuần thì số giờ hoặc buổi này được thanh toán vượt giờ theo chế độ hiện hành;

Trường có từ 18 đến 27 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 8 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 2 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học;

Trường có dưới 18 lớp: Tổng phụ trách bán chuyên trách dạy 10 tiết mỗi tuần ở các lớp trung học cơ sở hoặc dạy 3 buổi mỗi tuần ở các lớp tiểu học.

4. Phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên là Tổng phụ trách Đội

Theo mục II Thông tư liên tịch 23/TTLN quy định giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông (bao gồm cả tổng phụ trách chuyên trách và bán chuyên trách) được hưởng các chế độ sau:

- Hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số với các mức sau đây:

Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng I: Hệ số là 0,30 lương cơ sở (447.000 đồng/tháng);

Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng II: Hệ số là 0,20 lương cơ sở (298.000 đồng/tháng);

Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng III: Hệ số là 0,10 lương cơ sở (149.000 đồng/tháng).

Lưu ý: Khi thôi không làm tổng phụ trách thì không được hưởng khoản phụ cấp trên.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Theo Điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định giáo viên là Tổng phụ trách Đội có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên ở mỗi cấp học theo quy định tại Điều lệ trường học hiện hành;

Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường;

Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp;

Xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội TNTP HCM; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, ban chỉ huy Đội các cấp;

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, hoạt động giáo dục trong nhà trường;

Học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do ngành Giáo dục, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 242
0 Bình luận
Sắp xếp theo