Thủ tục đổi số căn cước công dân với cơ quan thuế 2024

Hiện nay việc người lao động chuyển đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) là rất phổ biến. Theo đó, trong trường hợp phát sinh thay đổi thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân như vậy thì người lao động có phải thực hiện thủ tục gì với cơ quan thuế hay không?

1. Hướng dẫn thay đổi số CCCD với cơ quan thuế

Hiện nay Bộ công an đã tiến hành cấp thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Theo luật quản lý thuế, khi thay đổi các thông tin của cá nhân người nộp thuế, người nộp thuế phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế. Đây là thủ tục bắt buộc nếu người nộp thuế không muốn bị phạt và giữ nguyên mức giảm trừ gia cảnh đã được đăng ký theo thông tin chứng minh thư cũ.

Bước 1: Truy cập vào http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, chọn tab Thông tin về người nộp thuế TNCN, gõ số chứng minh thư/ căn cước công dân cũ. Tại đây sẽ hiện ra chi cục thuế nơi cá nhân hiện đang đăng ký:

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Sau khi tra cứu được thông tin địa điểm đăng ký thuế, các bạn thực hiện như sau:

Ví dụ: Công ty bạn ủy quyền Quyết toán thuế ở Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy.

Trường hợp 1: Người nộp thuế tự đi đổi

Nếu người nộp thuế mới được cấp căn cước công dân mà ngày cấp căn cước công dân mới dưới 10 ngày và có thời gian đi đến chi cục thuế nơi cấp thì điền mẫu 08-MST-CCCD (Thay đổi thông tin từ số CMT sang CCCD) in ra 2 bản và mang tới chi cục thuế được tra cứu để nộp, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản có dấu đã nhận của cơ quan thuế cầm về nộp cho phòng kế toán công ty đang làm việc/nơi ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp 2: Ủy quyền qua cơ quan quyết toán thuế cùng chi cục thuế 

Nếu chi cục thuế của bạn trùng với chi cục thuế của công ty (Ở đây là Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy) ngày cấp CCCD còn hạn hoặc quá hạn (trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp) nhưng người nộp thuế không muốn mất thời gian đi lại, người nộp thuế điền thông tin vào mẫu 08-MST-CCCD in ra 2 bản và nộp cho phòng kế toán để phòng kế toán tập hợp vào mẫu 05-ĐK-TH-TCT nộp lên chi cục thuế.

Trường hợp 3: Ủy quyền qua cơ quan quyết toán thuế khác chi cục thuế 

Nếu chi cục thuế của cá nhân là chi cục thuế khác (VD: Công ty nộp thuế tại chi cục thuế Cầu Giấy, người lao động nộp tại chi cục thuế Hoàn Kiếm như hình dưới), người nộp thuế không có thời gian đi lại, hoặc ngày cấp CCCD > 10 ngày (tương đương Mức phạt khi đổi căn cước công dân mà không báo với cơ quan thuế từ 500.000 đến 7.000.000 đồng tùy theo số ngày quá hạn) mà không muốn bị phạt thì cần thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Thay đổi chi cục thuế: Điền mẫu 08-MST-CCT đổi nơi nộp thuế sang Chi cục thuế Cầu Giấy, in ra 2 bản và mang nộp tại chi cục thuế nơi cấp mã số thuế (theo như ví dụ ở Hình dưới là chi cục thuế quận Hoàn Kiếm), 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản có dấu đã nhận của cơ quan thuế cầm về nộp cho phòng kế toán.

Bước 2: Thay đổi CMT sang CCCD: Điền mẫu 08-MST-CCCD in ra 2 bản và nộp cho phòng kế toán để phòng kế toán tập hợp vào mẫu 05-ĐK-TH-TCT nộp lên chi cục thuế Cầu Giấy.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Hướng dẫn kê khai mẫu 08-MST-CCCD, mẫu 08-MST-CCT

Trên đây có nhắc đến 2 mẫu 08-MST-CCCD và mẫu 08-MST-CCT:

  • Mẫu 08-MST-CCCD - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế đổi số chứng minh thư sang căn cước công dân
  • Mẫu 08-MST-CCT - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế đổi cơ quan thuế

Nội dung và cách kê khai cụ thể 2 mẫu như sau:

2.1. Cách viết mẫu 08-MST-CCT

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI 
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,
hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên người nộp thuế: TRẦN VĂN A

2. Mã số thuế:

0

1

2

3

4

4

6

7

8

9

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Thông tin về cơ quan quản lý thuế

Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm

Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng..... năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

2.2. Cách viết mẫu 08-MST-CCCD

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI 
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,
hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên người nộp thuế: TRẦN VĂN A

2. Mã số thuế:

0

1

2

3

4

4

6

7

8

9

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân

011134456

234567891234

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng..... năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 12.429
0 Bình luận
Sắp xếp theo