Thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh 2024

Thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh. Đổi tên là một trong những nhu cầu của người dân tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc đổi tên gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục hành chính. HoaTieu.vn xin giới thiệu bài viết thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh, mời các bạn cùng tham khảo.

Về mặt nguyên tắc, tên người Việt Nam gồm có 3 phần chính: Họ + Tên Đệm + Tên Chính thường được chọn lựa khá kỹ về mặt ngữ âm và ngữ nghĩa, dùng để phân biệt người này với người khác. Việc đặt tên rất quan trọng vì nó gắn liền với mỗi con người, đi theo ta suốt cuộc đời.

Theo quy định Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Tuy nhiên, trên thực tế vì một số lý do khác nhau và trong một số trường hợp nhất định con người có quyền thay đổi tên.

Thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh

1. Quy định thay đổi tên

Căn cứ Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi tên:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

2. Điều kiện thay đổi tên

Theo quy định của Luật Hộ tịch, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

3. Hồ sơ thay đổi tên

Hồ sơ thay đổi tên bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

- Giấy khai sinh bản chính

- Bản sao căn cước công dân, sổ hộ khẩu.

- Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên

4. Cơ quan có thẩm quyền thay đổi tên

Đối với trường hợp thay đổi họ, tên cho người chưa đủ 14 tuổi thì thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. (Theo điều 27 Luật hộ tịch 2014)

Đối với trường hợp người thay đổi họ, tên có độ tuổi từ 14 tuổi trở lên thì thực hiện tại Uỷ bạn nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. (Theo điều 46 Luật hộ tịch 2014)

5. Thủ tục thay đổi tên

Quy trình thay đổi tên được tiến hành như sau:

  • Người yêu cầu thay đổi họ tên cần nộp tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định và các giấy tờ liên quan như trên mục 3 nêu rõ.
  • Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ thì được cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét và hẹn thời gian nhận lại giấy tờ cải chính hộ tịch theo như yêu cầu của người cải chính hộ tịch.
  • Thời gian thực hiện cải chính hộ tịch là 3 ngày làm việc, trong thời gian đó cán bộ công chức sẽ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thực hiện công tác cấp lại trích lục cho người yêu cầu.
  • Đến ngày hẹn nhận lại kết quả thì cán bộ cùng với người yêu cầu cải chính hộ tịch phải ký nhận vào sổ hộ tịch.

Trong trường hợp người yêu cầu thay đổi tên tại địa điểm không phải nơi đăng ký trước đây thì Uỷ ban nhân dân nơi thay đổi phải gửi thông báo bằng văn bản kèm bản sao trích lục hộ tịch đến Uỷ ban nhân dân nơi đăng ký trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy quy trình thay đổi họ tên được thực hiện đơn giản nhanh gọn tại Uỷ ban nhân dân khu vực cư trú, và không cần người dân thực hiện nhiều giấy tờ.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh. Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật sau đây:

Đánh giá bài viết
1 1.137
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo