Quyết định 712/QĐ-SGDĐT Hà Nội 2023 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 GDNN-GDTX

Chỉ tiểu tuyển sinh lớp 10 GDTX - GDNN 2023 - 2024 Hà Nội

Ngày 21/4/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 712/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo tuyển sinh lớp 10 cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX). Các trung tâm GDNN - GDTX sẽ tuyển mới 229 lớp và 10.305 học viên.

Quyết định 712/QĐ-SGDĐT 2023

Quyết định 712/QĐ-SGDĐT 2023

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 712/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 CHO CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

______________________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội; Công văn số 455/UBND-KGVX ngày 22/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2023-2024;

Căn cứ văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 229 lớp và 10.305 học viên, cụ thể như sau:

(Có danh sách cơ sở giáo dục và chỉ tiêu giao đính kèm)

Điều 2. Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính, KHĐT, Công an TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP THPT NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số: 712/QĐ-SGDĐT ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

____________________________

TT

TÊN TRƯỜNG

Chỉ tiêu

Địa chỉ tuyển sinh

1

GDNN-GDTX Ba Đình

135

Số 1, ngõ 294 phố Đội Cấn, quận Ba Đình

2

GDNN-GDTX Cầu Giấy

135

Số 2 ngõ 181 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy

3

GDNN-GDTX Đống Đa

135

Số 5 ngõ 4A, phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa

4

GDNN-GDTX Hà Đông

270

Số 23 phố Bùi Bằng Đoàn, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

5

GDNN-GDTX Hai Bà Trưng

135

Số 15 phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng

6

GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố

180

Số 47 phố Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm

7

GDNN-GDTX Hoàng Mai

180

Số 8 ngõ 22 phố Khuyễn Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai

8

GDNN-GDTX Long Biên

225

Ngõ 161 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Long Biên

9

GDNN-GDTX Nam Từ Liêm

360

Cơ sở 1: Số 18, Nguyễn Cơ Thạch; Cơ sở 2: phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

10

GDNN-GDTX Tây Hồ

270

Số 43 phố Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

11

GDNN-GDTX Thanh Xuân

225

Số 140-142 phố Bùi Xương Trạch, phương Khương Đình, quận Thanh Xuân

12

GDNN-GDTX Ba Vì

360

Xã Vật Lại, huyện Ba Vì

13

GDNN-GDTX Chương Mỹ

540

Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ

14

GDNN-GDTX Đan Phượng

450

Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng

15

GDNN-GDTX Đông Anh

450

Số 353, đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

16

GDNN-GDTX Gia Lâm

405

Số 6, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

17

GDNN-GDTX Hoài Đức

540

Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

18

GDNN-GDTX Mê Linh

675

Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh

19

GDNN-GDTX Mỹ Đức

360

Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức

20

GDNN-GDTX Phúc Thọ

720

Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ

21

GDNN-GDTX Phú Xuyên

225

Thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên

22

GDNN-GDTX Quốc Oai

450

Tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

23

GDNN-GDTX Sóc Sơn

495

Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

24

GDNN-GDTX Sơn Tây

450

Số 129 phố Hàng, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây

25

GDNN-GDTX Thạch Thất

585

Thôn Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất

26

GDNN-GDTX Thanh Oai

405

Xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai

27

GDNN-GDTX Thanh Trì

360

Cơ sở 1 xã Liên Ninh; cơ sở 2 xã Đông Mỹ; cơ sở 3 xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

28

GDNN-GDTX Thường Tín

270

Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

29

GDNN-GDTX Ứng Hòa

315

Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiNgười ký:Trần Thế Cương
Số hiệu:712/QĐ-SGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:21/04/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo