Phụ lục Nghị định 79 2023 về Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng

Tải phụ lục Nghị định 79 2023

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng. Theo đó ban hành kèm theo Nghị định này là danh mục 30 biểu mẫu phục vụ hoạt động bảo hộ giống cây trồng. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Nghị định 79 2023 về Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh sách biểu mẫu Nghị định 79 2023 về bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 02

Tờ khai kỹ thuật (Dành cho các loài chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS)

Mẫu số 03

Thông báo về việc chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 04

Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 05

Thông báo về việc chấp nhận sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 06

Nội dung tài liệu hướng dẫn khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng m ới

Mẫu số 07

Biên bản kiểm tra khảo nghiệm DUS do người đăng ký tự thực hiện

Mẫu số 08

Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS

Mẫu số 09

Quyết định về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 10

Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 11

Tờ khai yêu cầu sửa đ ổ i, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 12

Đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 13

Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 14

Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Mẫu số 15

Đơn đề nghị giao quyền đăng ký giống cây trồng

Mẫu số 16

Đơn đề nghị cho phép sử dụng giống cây trồng

Mẫu số 17

Đơn yêu cầu chấm dứt sử dụng giống cây trồng

Mẫu số 18

Tờ khai đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 19

Đơn yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Mẫu số 20

Báo cáo năng lực tài chính

Mẫu số 21

Đơn đề nghị sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc giống cây trồng

Mẫu số 22

Khung chư ơ ng trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 23

Mẫu chứng chỉ đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 24

Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 25

Giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 26

Đơn yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 27

Mẫu chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 28

Đơn yêu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 29

Đơn yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Mẫu số 30

Đơn yêu cầu ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo