Nhà nước vì dân là gì?

Nhà nước vì dân là gì? Nước Việt Nam là một nước xây dựng nên dân chủ cao, quyền của nhân dân là rất quan trọng đối với đất nước. Vậy tại sao nhà nước lại là của dân, do nhân và vì nhân dân? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Nhà nước của dân là gì?

Nhà nước vì dân là gì? Nhà nước của nhân dân là nhà nước do dân làm chủ, nhân dân có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ thể là chủ của nhà nước là nhân dân. Còn những chủ thể khác như cán bộ, viên chức, công chức là những người được nhân dân uỷ quyền trong thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Vậy nên nhân dân có quyền dân chủ trong việc bầu cử những người đại điện cho mình làm việc trong cơ quan nhà nước. Những người được nhân bầu ra thực chất là thực hiện những công việc quản lý nhà nước theo ý chí của nhân dân. Chính vì vậy trong hoạt động nhà nước thì nhân dân có quyền giám sát và kiểm tra hoạt động của nhà nước.

2. Nhà nước do dân là gì?

Nhà nước vì dân là gì? Nhà nước do dân là nhân dân là những người tổ chức nên cơ quan bộ máy nhà nước qua bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhân dân tổ chức nên bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Nhà nước do dân là nhân dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, lao động và của cải để xây dựng, bảo vệ và phát triển nước nhà. Nhân dân có quyền thực hiện chế độ bãi miễn, miễn nhiệm dựa theo 3 mức độ từ thấp đến cao, bãi miễn đại biểu, bãi miễn các cơ quan nhà nước, bãi miễn nội các Chính phủ nếu các đại biểu đó, các cơ quan nhà nước và nội các chính phủ không còn phù hợp với nhân dân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, và sự bãi miễn đó là bất cứ lúc nào.

Vì thế nhà nước do dân là do nhân dân làm chủ, do nhân dân kiểm soát và do nhân dân xây dựng nên. Khi có người không phù hợp với ý chí của nhân dân thì sẽ bị loại bỏ.

3. Nhà nước vì dân là gì?

Nhà nước vì dân là nhà nước sẽ thực hiện những công tác vì lợi ích của nhân dân, để nhân dân có ăn, có mặc, có chỗ ở và học hành. Vì trong các cuộc chiến tranh từ xưa thì nhân dân phải chịu cuộc sống nghèo nàn, đô hộ và cướp bóc nên người dân không được sống bình yên, cơm no, áo mặc và hạnh phúc. Chính vì vậy trong lịch sử thì nhà nước được hình thành nhằm bảo vệ nhân dân và đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân.

Nhân dân được hưởng đầy đủ vật chất và tinh thần trong đời sống là nghĩa vụ của nhà nước. Nhà nước phải có những chính sách, định hướng đề phục vụ nhân dân chứ không vì lợi ích nào khác.

Như vậy Nhà nước của dân, do dân, vì dân là một nhà nước văn minh, dân chủ, nhà nước được thành lập vì lợi ích của người dân, do nhân dân tổ chức và làm chủ.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Nhà nước vì dân là gì? Nhà nước của dân là gì? Nhà nước do dân là gì? Nhà nước của dân, do dân, vì dân?  Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
1 1.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo