Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 63 tỉnh thành mới nhất

Lệ phí xin cấp phép xây dựng công trình, nhà ở

Mức thu lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình hiện nay là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm bởi xin cấp phép xây dựng là một thủ tục rất quan trọng trước khi khỏi công. Sau đây là mức lệ phí cấp giấy phép xây dựng 63 tỉnh thành mới nhất theo các quy định hiện hành Hoatieu xin chia sẻ để bạn đọc nắm được.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh ban hành. Dưới đây là mức lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình được ban hành theo các Nghị quyết của UBND các tỉnh.

1. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình TP. Hồ Chí Minh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017.

2. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình TP. Hà Nội

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

3. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình Kon Tum

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020.

4. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình Bắc Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

5. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình Hoà Bình

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 200.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020.

6. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình Quảng Trị

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 100.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 200.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

7. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình Hưng yên

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020.

8. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Tây Ninh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

9. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bình Dương

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016.

10. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Sóc Trăng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.

11. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Trà Vinh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017.

12. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Lạng Sơn

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017.

13. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Đồng Tháp

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 105/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016.

14. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bến Tre

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016.

15. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Phú Thọ

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

16. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Vĩnh Phúc

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020.

17. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Hà Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017.

18. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Cao Bằng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

19. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Thanh Hóa

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

20. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Tuyên Quang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017.

21.Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Lào Cai

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

+ Tại các phường và thị trấn: 75.000 đồng/giấy phép.

+ Tại các xã: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020.

22. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Hậu Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/4/2020.

23. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Kiên Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018.

24. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Phú Yên

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016.

25. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bắc Kạn

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 09 /2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020.

26. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Yên Bái

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020.

27. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Điện Biên

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

28. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Đồng Nai

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.

29. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Nam Định

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017.

30. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Thừa Thiên Huế

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

31. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Cà Mau

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020.

32. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Hà Nam

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

+ Tại địa bàn thành phố Phủ Lý: 50.000 đồng/1 giấy phép;

+ Tại địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại 30.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

33. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bắc Ninh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017.

34. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Vĩnh Long

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

35. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bà Rịa – Vũng Tàu

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

Cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu:

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

36. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bình Thuận

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019.

37. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Quảng Nam

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

38. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bình Định

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

+ Đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thi: 70.000 đồng/giấy phép.

+ Đối với nhà ở riêng lẻ ngoài đô thi: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.

39. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Đắk Lắk

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020.

40. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Sơn La

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020.

41. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bạc Liêu

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020.

42. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Thái Nguyên

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

43. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Lai Châu

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017.

44. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Hà Tĩnh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 130.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016.

45. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Ninh Bình

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016.

46. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Gia Lai

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

47. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Tiền Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020.

48. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Khánh Hòa

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.

49. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Lâm Đồng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

+ Tại phường: 80.000 đồng/giấy phép.

+ Tại xã, thị trấn: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 200.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

50. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Long An

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020.

51. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Hải Dương

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016.

52. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Nghệ An

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017.

53. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Thái Bình

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016.

54. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở TP. Cần Thơ

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.

55. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở TP. Hải Phòng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018.

56. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở TP. Đà Nẵng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

57. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở An Giang

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017.

58. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Đắk Nông

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

59. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Quảng Ngãi

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017.

60. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Ninh Thuận

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: không quá 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: không quá 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016.

61. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Bình Phước

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 09/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018.

62. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Quảng Bình

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016.

63. Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở, công trình ở Quảng Ninh

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

>> Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo