Hướng dẫn về giá thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích

Hướng dẫn mới về thu gom rác thải từ 2022

Việc thu gom rác thải theo khối lượng sẽ chính thức được thi hành từ 1/1/2022 khi mà Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực. Ngoài ra mới đây Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó sẽ có một số nội dung mới về hướng dẫn thu gom rác thải từ năm 2022.

Sau đây là hướng dẫn về giá thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích được ban hành tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, mời các bạn cùng theo dõi.

Tại Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu rõ: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải sau khi đã phân loại. Hướng dẫn về nội dung này, Điều 29 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

- Giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh... phải trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Giá dịch vụ áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là chi phí mà Ủy ban nhân dân các cấp chi trả cho chủ đầu tư, cơ sở được lựa chọn để cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Trong đó, giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng theo nguyên tắc:

- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương;

- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ngoài ra, theo Điều 30 Thông tư 02, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo một trong các trường hợp:

- Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;

- Thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối với các cơ quan, tổ chức) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Hiện nay, đa số các địa phương vẫn chưa có điều kiện thay đổi cách tính giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải theo quy định mới.Tuy nhiên, Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường đã đặt ra lộ trình áp dụng quy định tính giá dịch vụ thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích chậm nhất đến ngày 31/12/2024. Do đó, từ nay đến hết 2024, các địa phương sẽ dần dần thay đổi cách tính giá thu gom rác thải cho phù hợp.

Thông tư 02/2022 có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo