Công văn 1515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Công văn 1515 về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều 7-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1515/BGDĐT-QLCL 2023 về việc hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trong đó Công văn nêu chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 cụ thể và các mốc thời gian quan trọng trong kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2023.

Công văn 1515/BGDĐT-QLCL 2023

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 1515/BGDĐT-QLCL 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1515/BGDĐT-QLCL

V/v: hướng dẫn tổ chức Kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sungtại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các Sở GDĐT) một số nội dung sau:

1. Lịch thi

Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết tại Phụ lục I.

2. Hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi

a) Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi thực hiện theo Phụ lục II;

b) Công tác tổ chức các Hội đồng thi và đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III;

c) Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV;

d) Công tác coi thi thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục V;

đ) Công tác chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI;

e) Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VII;

g) Mã số Hội đồng thi quy định tại Phụ lục VIII; Hồ sơ đăng ký dự thi quy định tại Phụ lục IX; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu tại Phụ lục X; Các biểu mẫu tại Phụ lục XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; Các minh chứng để được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non tại Phụ lục XVII.

h) Các Hội đồng thi phải in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng dấu treo của Sở GDĐT (hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi); trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người làm nhiệm vụ (có thể sử dụng màu thẻ đeo khác nhau cho các nhóm nhiệm vụ);

3. Công tác thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khâu tổ chức Kỳ thi thực hiện theo Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GDĐT. Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh .

4. Công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi

Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có). Công tác bảo đảm an toàn, an ninh của Kỳ thi tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Văn bản số 2369/ANCTNB&QLCL ngày 18/5/2021.

5. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi

a) Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung cấp, gồm:

- Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT);

- Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

b) Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công và quản lý nhân sự thực hiện nhiệm vụ sử dụng thiết bị, phần mềm phục vụ các khâu tổ chức Kỳ thi.

6. Chế độ báo cáo

a) Chế độ báo cáo: Các Sở GDĐT thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; cập nhật đầy đủ số liệu và kiểm tra độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Nếu phát sinh tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức thi, đặc biệt các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

c) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL), Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655.

Các Sở GDĐT và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

........................

Chi tiết kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023 mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Số hiệu:1515/BGDĐT-QLCLLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:07/04/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
2 702
0 Bình luận
Sắp xếp theo