Công văn 816/BGDĐT-GDTH 2022 tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học cấp Tiểu học

Ngày 09/3/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 816/BGDĐT-GDTH về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.

Theo đó, từ năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Anh và môn Tin học sẽ là môn học bắt buộc được tổ chức dạy học từ lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

Sau đây là một số nội dung chính được ban hành tại Công văn 816/BGDĐT-GDTH, mời các bạn cùng theo dõi.

Để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và Tin học theo Chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở Giáo dục thực hiện các nội dung sau:

- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Các địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học.

Có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

- Về đội ngũ giáo viên: Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định .

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ Giáo dục ban hành, bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi được phân công giảng dạy .

- Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học: Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Số hiệu:816/BGDĐT-GDTHLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:09/03/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 672
0 Bình luận
Sắp xếp theo