Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông

Bộ GDĐT đang sửa đổi quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Ngày 23/11 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89 2021 về việc sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do đó kể từ ngày Nghị định 89 chính thức có hiệu lực thì chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập.

Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thay thế cho các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, thời gian này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục cân nhắc việc tổ chức mới các lớp cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 89/2021/NĐ-CP.

Các Sở Giáo dục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 915
0 Bình luận
Sắp xếp theo