Đề cương ôn thi viên chức tiểu học 2019 tỉnh Quảng Ngãi vòng 2

Đề cương ôn thi viên chức tiểu học chi tiết vòng 2 năm 2019 Quảng Ngãi

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương ôn thi viên chức tiểu học vòng 2 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đề cương ôn thi viên chức giáo dục chi tiết do Sở giáo dục Quảng Ngãi ban hành bao gồm cấu trúc đề thi viên chức cùng các tài liệu ôn thi các môn.

Nội dung đề cương ôn tập viên chức tiểu học Quảng Ngãi 2019

Mời các bạn xem nội dung chi tiết đề cương ôn thi viên chức giáo dục từng môn học cụ thể trong file đính kèm trong bài viết.

Để tải các Module đính kèm đề cương các bạn sử dụng file tải trong bài và chọn tải file ZIP. Mật khẩu để mở các Module là 123456.

Một số văn bản quan trọng trong tài liệu ôn thi viên chức tiểu học:

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng
Ngãi
Thời gian ký: 01.07.2019 08:49:50 +07:00
Đánh giá bài viết
2 3.777

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo