Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Bình Định 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Bình Định 2019

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 25/6/2019, Sở Nội vụ có Thông báo số 872/TB-SNV ngày 25/6/2019 về thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu tham khảo ôn thi viên chức:

Nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức Bình Định 2019

Theo đó, Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thí sinh:

- Kể từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019;

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Sở Nội vụ - số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm tại đây.

- Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển được xác định là thời điểm theo dấu bưu điện.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………, ngày ….. tháng ….. năm 2019

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): …………………………….............………………….…………..

Mã số ngạch/hạng(2):…………………….........…..….………………….………..

Đơn vị dự tuyển(3): …………………………............……..…..…………………….

……………………………………………………...………........................…………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:………………………… Ngày, tháng, năm sinh:…………..

Nam

Nữ

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:………………………………..………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:……

……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại di động để báo tin:…………………………….Email:………..…………………

Quê quán:…………………..…………………………………..…………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………..………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………….……………………………

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:…..…..…cm, Cân nặng:………..….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:……………………………(4)………….………………………

Trình độ văn hóa:……………………………………….…………………..……………………

Trình độ chuyên môn: ……………(5)………………… Loại hình đào tạo:……………..……

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp

văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo

(ghi theo

bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………….…………..………………………………

Miễn thi tin học do: …………………………………….………………………………

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN(nếu có)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

VI. KÈM THEO PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

02 (hai) bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của người dự tuyển;

02 (hai) ảnh 4x6, mặt sau ghi rõ các thông tin của người dự tuyển về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, vị trí và cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Thí sinh ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn ghi phiếu:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Ví dụ: Giáo viên Sử);

(2) Ghi đúng mã ngạch/hạng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Ví dụ: V..07.04.12);

(3) Ghi đúng tên đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (Ví dụ: Trường Tiểu học A, UBND thành phố Quy Nhơn);

(4) Ghi rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, chưa có việc làm.

(5) Ghi đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (Ví dụ: Cao đẳng sư phạm Sử);

(6) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ;

Đánh giá bài viết
1 3.861
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo