Công văn 1761/BGDĐT-CTHSSV tăng cường giáo dục phòng tránh tai nạn, đuối nước 2016

Công văn 1761/BGDĐT-CTHSSV tăng cường giáo dục phòng tránh tai nạn, đuối nước 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh. Theo đó, Bộ chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước; khuyến cáo học sinh, không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm.

Không cứu giúp người gặp tai nạn bị phạt thế nào?

Lái xe gây tai nạn, đã thỏa thuận bồi thường có bị phạt nữa không?

Quyết định 234/QĐ-TTg về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 2016 - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng,
tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinhHà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, thời gian qua, các sở giáo dục và đào tạo đã tích cực phối hợp với sở, ban ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, tổ chức dạy bơi cho học sinh tiểu học trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em, học sinh bị tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt, vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra ngày 15/4/2016, tại khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã làm 9 học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà tử vong, gây tổn thất to lớn đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Để chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trên các phương tiện thông tin; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục các kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

2. Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các nhà trường; tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

3. Tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường hoặc cụm trường với quy mô phù hợp; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ dạy và học bơi cho học sinh, nhằm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh bị đuối nước.

4. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước; khuyến cáo học sinh, không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp với ngành Thể dục, thể thao trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao trên địa bàn, trong đó có các bể bơi, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học bơi.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438684485, Email: pvtinh@moet.edu.vn./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để b/c);
 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • Các Thứ trưởng;
 • Bộ Y tế (Cục: QLMTYT, YTDP) (để p/h);
 • Bộ LĐTB&XH (Cục BVCSTE) (để p/h);
 • Bộ VH,TT&DL (Tổng cục TDTT) (để p/h);
 • UBND các tỉnh, thành phố (để p/h);
 • Hội đồng Đội TƯ;
 • Hội HSSVVN;
 • Các Vụ: GDTrH, GDTH, GDMN (để t/h);
 • Website Bộ;
 • Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Đánh giá bài viết
1 313
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo