Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ - tin học trong thi viên chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực kéo theo nhiều thay đổi mới trong quy định tuyển dụng viên chức. Dưới đây là các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ tin học trong thi viên chức mới nhất HoaTieu.vn đã cập nhật xin chia sẻ đến các bạn.

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ viên chức 2019

theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, thí sinh thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ (tại vòng 1) trong 03 trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

Điều kiện miễn thi tin học viên chức 2019

Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định 29/2012/NĐ-CP đều quy định chỉ có 01 trường hợp duy nhất được miễn thi tin học trong thi tuyển công chức và viên chức, đó là các đối tượng có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Tuy nhiên, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã mở rộng đối tượng được miễn thi tin học, không chỉ người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; mà cả những người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc toán - tin trở lên cũng được miễn thi.

Có thể thấy rằng, các trường hợp miễn thi tin học, ngoại ngữ trong thi tuyển công chức, viên chức từ năm 2019 đã được “nới rộng” hơn, tạo điều kiện hơn cho các thí sinh.

Cũng cần lưu ý rằng, từ năm 2019, việc thi tuyển công chức, viên chức được tổ chức thành 02 vòng. Thí sinh chỉ được miễn thi tin học, ngoại ngữ ở vòng 1, nên vẫn sẽ phải trải qua các môn thi khác như thi trắc nghiệm Kiến thức chung ở vòng 1 và thi Nghiệp vụ chuyên ngành ở vòng 2.

Đánh giá bài viết
1 730
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo