Thông tư 06/2019/TT-BNTNMT

Thông tư số 06/2019/TT-BNTNMT

Thông tư 06/2019/TT-BNTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.

Tóm tắt nội dung Thông tư 06/2019/TT-BNTNMT

08 đơn vị HC cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Ninh Bình

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực đất liền tỉnh Ninh Bình.

Danh mục địa danh tỉnh Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó có các cột: Địa danh, Nhóm đối tượng, Tên đơn vị hành chính cấp xã, Tên đơn vị hành chính cấp huyện, Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng và Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình.

10 đơn vị hành chính cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Ninh Bình, gồm 02 thành phố: Ninh Bình, Tam Điệp và 06 huyện: Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo