Công thức giá cơ sở xăng dầu 2024

Ngày 02/01/2022 là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu. Trong đó bổ sung Điều 38a về công thức giá cơ sở xăng dầu.

1. Công thức giá cơ sở xăng dầu

Theo quy định mới tại Nghị định số 95 2021, công thức tính giá cơ sở xăng dầu sẽ được áp dụng cụ thể như sau:

Giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng (=) giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng (+) giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước.

Trong đó:

a ) Các yếu tố hình thành giá cơ sở, trong đó có các khoản chi phí về thuế để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Nghị định này chỉ để áp dụng tính toán giá cơ sở xăng dầu.

b ) Tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở được xác định hàng quý; tỷ trọng sản lượng của quý trước liền kề được áp dụng để tính giá cơ sở cho các kỳ điều hành giá cơ sở của quý tiếp theo.

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở số liệu cung cấp về sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Bộ Tài chính và báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước của các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý), cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở.

Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước bao gồm các yếu tố và được xác định băng (=) giá xăng dầu thế giới cộng (+) hoặc trừ (-) premium (nếu có) cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để xem thêm chi tiết về công thức tính giá cơ sở xăng dầu mới nhất các bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP.

2. Quy định về công thức tính giá xăng dầu còn phù hợp?

Tuy nhiên theo tình hình kinh tế hiện nay thì các chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, qua rà soát thì thực tế đã tăng. Bên cạnh đó Bộ Tài Chính mới điều chỉnh với mức chi phí xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam theo thực tế mà chưa điều chỉnh mức premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng của thương nhân đầu mối kinh doanh.

Điều này đã khiến cho thị trường xăng dầu trong nước có nhiều biến động phức tạp, các cửa hàng bán lẻ ngừng bán, các doanh nghiệp đề xuất với Bộ Công Thương về tạm ngừng kinh doanh, do khó khăn về nguồn hàng và không đảm lợi nhuận khi kinh doanh.

Từ đó khiến cho những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rơi vào tình trạng lỗ vốn, không có đủ nguồn lực kinh tế để bù đắp chi phí thực tế phát sinh do chi phí chưa điều chỉnh; Còn các thương nhân bán lẻ, thương nhân phân phối hoạt động cầm chừng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường phân phối xăng dầu nội địa, gây bất ổn cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế và nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Như vậy nhà nước cần kịp thời đưa ra những biện pháp cần thiết để điều chỉnh các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và vận chuyển xăng dầu để các thương nhân kinh doanh xăng dầu được ổn định và đời sống của nhân dân được phục hồi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 646
0 Bình luận
Sắp xếp theo