Quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học mới nhất

Quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học

Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Đây là quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để thấy được những quy định, điều lệ mới nhất của trường tiểu học hiện nay.

Quy định số lượng học sinh trên một lớp tiểu học là bao nhiêu học sinh trên một lớp? Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh thắc mắc mỗi khi năm học mới sắp bắt đầu. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số quy định của Bộ giáo dục về số lượng học sinh trong 1 lớp tiểu học, mời các bạn cùng tham khảo.

Quy định về số học sinh trên lớp tiểu học 2022

Số lượng học sinh trên một lớp tiểu học được Bộ giáo dục quy định cụ thể tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điệu lệ trường tiểu học. Cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điều 16 Điều lệ trường tiểu học quy định:

- Học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Mỗi lớp học hoà nhập có không quá 02 học sinh khuyết tật, trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện thực tế để sắp xếp, bố trí thêm học sinh khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những học sinh khuyết tật có nhu cầu và có khả năng học tập đều được đi học.

- Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép. Số lượng học sinh và số nhóm trình độ trong một lớp ghép phải phù hợp với năng lực dạy học của giáo viên và điều kiện thực tế của nhà trường. Một lớp ghép có không quá 02 nhóm trình độ, trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không quá 03 nhóm trình độ. Một lớp ghép có không quá 15 học sinh.

- Lớp học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó. Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học. Hình thức tổ chức lớp học được thực hiện linh hoạt phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế.

- Hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

- Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. Tỉ lệ học sinh nam, nữ và sĩ số lớp học cân đối giữa các lớp trong khối lớp.

- Tùy theo điều kiện ở địa phương, trường tiểu học có thể có thêm điểm trường ở những địa bàn khác nhau để thuận lợi cho học sinh đến trường. Hiệu trưởng phân công phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường.

Quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học

Như vậy, với quy định nêu trên thì mỗi lớp học ở bậc tiểu học có không quá 35 học sinh. Tuy nhiên trên thực tế, vì nhiều lý do khách quan nên nhiều trường của nhiều địa phương đã phải linh động tăng sĩ số lớp học lên đến hơn 40 em, có những trường lên đến 50 em.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
15 73.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo