Các trường hợp miễn tập sự đối với viên chức, công chức

Để trở thành công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, người được tuyển dụng cần phải trải qua giai đoạn tập sự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công chức viên chức được miễn tập sự.

Chế độ tập sự đối với công chức, viên chức là những người được tuyển dụng vào vị trí công chức, viên chức nhằm làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Vậy chế độ tập công chức, viên chức 2019 có điểm gì mới. Và những trường hợp nào không phải trải qua chế độ tập sự? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

1. Chế độ tập sự công chức 2019

Từ năm 2019, thời gian tập sự của công chức hiện được quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Nếu tuyển dụng vào công chức loại C: Tập sự 12 tháng

- Nếu tuyển dụng vào công chức loại D: Tập sự 06 tháng

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, nghỉ không lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không được tính vào thời gian tập sự.

Trong quá trình tập sự, người được tuyển dụng vào công chức được trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng…

2. Tiền lương trong thời gian tập sự

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng lương như sau:

- Hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

- Hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng nếu người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng nếu người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, người đang trong thời gian tập sự vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp.

3. Các trường hợp được miễn tập sự công chức

Quy định là thế, nhưng không phải trường hợp nào công chức cũng phải tập sự. Nghị định 161/2018/NĐ-CP chỉ rõ về trường hợp công chức được miễn tập sự từ năm 2019 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm

- Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

4. Chế độ tập sự của viên chức

- 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

- 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

- 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

(Trước đây, các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phối hợp với Bộ Nội vụ quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật).

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

5. Các trường hợp miễn tập sự của viên chức

Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 681
0 Bình luận
Sắp xếp theo