Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 424/QĐ-VKSTC 2020

Ngày 25/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 424/QĐ-VKSTC Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm 06 bảng.

Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành kiểm sát

- Bảng 1: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

- Bảng 2: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

- Bảng 3: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 4: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 5: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bảng 6: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các đơn vị Khối 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem chi tiết nội dung tiêu chí tại Quyết định 424/QĐ-VKSTC tại file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo