BHYT đối với thân nhân của Công an nhân dân

BHYT đối với thân nhân của Công an nhân dân

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn quy định về BHYT đối với thân nhân của Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ về đối tượng tham gia, mức đóng, trách nhiệm đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế của những đối tượng là thân nhân của Công an nhân dân.

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Thông tư 29/2016/TT-BTC sửa đổỉ phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 15/2016/TT-BCA Quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11-2-2016. Theo đó, đối tượng tham gia, mức đóng, trách nhiệm đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế của những đối tượng này được quy định như sau:

BHYT đối với thân nhân của Công an nhân dân

* Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Đối tượng do người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng BHYT, gồm: Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào công an nhân dân; công nhân công an; người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT là thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước, gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ của cán bộ, chiến sĩ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; người nuôi dưỡng hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, của vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; vợ hoặc chồng cán bộ, chiến sĩ; con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ chưa đủ 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật; thành viên khác trong gia đình mà cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật. Học sinh trường văn hóa công an nhân dân; sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường công an nhân dân, được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường công an nhân dân.

* Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:

Đối với đối tượng do người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng BHYT thì mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế thực hiện như sau: Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3. Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của công an đơn vị, địa phương và được trích từ ngân sách nhà nước. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu thì số tiền đóng bảo hiểm y tế được hạch toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức BHXH đóng; Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT; Trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương của người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng, số tiền ngân sách nhà nước đóng được xác định theo mức đóng BHYT và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở thì số tiền ngân sách nhà nước đóng được điều chỉnh từ ngày áp dụng mức đóng BHYT, mức lương cơ sở mới.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường công an nhân dân thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại do sinh viên tự đóng.

* Phương thức đóng bảo hiểm y tế:

Đối với đối tượng do người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng BHYT thì hàng tháng, công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan BHXH hợp đồng cấp thẻ BHYT.

Đối với đối tượng trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng, công an đơn vị, địa phương đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí đóng BHYT.

Đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT, đầu quý I hàng năm, công an đơn vị, địa phương chuyển ít nhất 85% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho BHXH tỉnh hợp đồng cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chậm nhất đến ngày 31-12 hàng năm phải thực hiện xong việc thanh toán, chuyển kinh phí đóng BHYT của năm đó.

Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường công an nhân dân, thì việc đóng bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định sau: Các trường công an nhân dân có trách nhiệm thu tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm đóng của sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp cho BHXH tỉnh. Số tiền đóng BHYT được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế và mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở thì đối tượng tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà đối tượng đã đóng bảo hiểm y tế; Định kỳ 6 tháng, BHXH tỉnh tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của đối tượng và số tiền Nhà nước hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT.

Đánh giá bài viết
1 795
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo