12 biểu mẫu về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Phụ lục Nghị định 144 năm 2020

Nghị định 144 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Theo đó ban hành theo Nghị định là các biểu mẫu về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Nghị định 144/2020.

Các biểu mẫu về hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

_______

Mẫu số 01

Văn bản thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Mẫu số 02

Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Mẫu số 03

Văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Mẫu số 04

Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Mẫu số 05

Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan

Mẫu số 06

Văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Mẫu số 07

Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Mẫu số 08

Đề án tổ chức cuộc thi

Mẫu số 09

Văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Mẫu số 10

Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Mẫu số 11

Văn bản xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài

Mẫu số 12

Tờ khai nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo