Mẫu giáo án môn Tin học lớp 12 theo công văn 5512

Mẫu giáo án môn Tin học lớp 12 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 12 mới nhất

BÀI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm CSDL;

- Biết vai trò của CSDL trong học tập và đời sống;

2. Kĩ năng:

  • Bước đầu hình thành kĩ năngkhảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL.

3. Thái độ:

- Tạo cho HS tìm hiểu biết công việc quản lí là phổ biến trong đời sống.

- Tìm hiểu biết công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một tổ chức nào đó.

- Biết CSDL giúp hỗ trợ thực hiện các công việc thường xuyên của công tác quản lí.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  • Giải quyết vấn đề, hợp tác.

5. Chuẩn bị:

Lưu ý: Mục 3: Hệ CSDL, b. Các mức thể hiện của CSDL (trang9); c. Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (trang12) Không dạy theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin học cấp THPT.

1. Giáo viên:

- Phiếu học tập

- Máy chiếu

2. Học sinh:

- Chuẩn bị sách vở

III. Tiến trình lên lớp:

Hoạt động

Nội dung

1. Khởi động/ xuất phát

- Chia lớp thành 4 nhóm học tập

- Các nhóm lập bảng thể hiện việc chi tiêu hàng ngày trong gia đình mình.

- Chuẩn bị các thông tin về việc quản lí của một trường học, bệnh viện, ngân hàng, xí nghiệp. . .

2. Hình thành kiến thức

- Bài toán quản lý

- Khái niệm CSDL, Hệ QTCSDL

3. Luyện tập

- Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

- Tìm hiểu CSDL giúp hỗ trợ thực hiện các công việc thường xuyên của công tác quản lí.

4. Mở rộng

- Công tác quả lí chiếm thị phần lớn trong các ứng dụng Tin học

- Việc ứng dụng CSDL, Hệ CSDL mang lại thay đổi gì?

1. Cụ thể tiến trình dạy học:

2. Khởi động

3. Hoạt động 1: Tình huống xuất phát

(1) Mục tiêu: Tạo động cơ dẫn dắt HS tìm hiểu về các vấn đề trong thực tế, chuẩn bị các thông tin về việc quản lí của một tổ chức nào đó dẫn dắt HS tìm hiểu về các bài toán quản lý.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: cá nhân, thảo luận nhóm.

(3) Phương tiện dạy học: SGK, Máy chiếu, máy tính kết nối mạng internet.

(4) Sản phẩm: bảng thể hiện việc chi tiêu hàng ngày trong gia đình mình; các thông tin về việc quản lí của một tổ chức nào đó.

Nội dung hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV giao nhiệm vụ cho HS, các nhóm

- Lập bảng thể hiện việc chi tiêu hàng ngày trong gia đình mình.

- Các thông tin cần về việc quản lí của một tổ chức nào đó.

- HS thấy được việc quản lí

- Của một tổ chức như một trường học, bệnh viện, ngân hàng, xí nghiệp. . .

- Tổng hợp ý kiến của HS và các nhóm

- HS báo cáo kết quả

- GV dẫn dắt vào bài 1

- Bổ sung ý kiến, đánh giá kết quả của các nhóm

2. Hình thành kiến thức và luyện tập

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức:

(1) Mục tiêu: biết tìm hiểu về các bài toán quản lý. Khái niệm CSDL, Hệ QTCSDL

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: cá nhân, thảo luận nhóm.

(3) Phương tiện dạy học: SGK, Máy chiếu, máy tính kết nối mạng internet.

(4) Sản phẩm: Đối tượng cần quản lí trong các bài toán quản lí, các bước để tạo lập một hồ sơ của đối tượng cần quản lí.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Tin học lớp 12 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 693
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.