Mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn

Mẫu đơn xin thực tập

Một mẫu đơn xin thực tập đầy đủ, ấn tượng sẽ giúp bạn được nhận vào thực tập tại nhà hàng khách sạn bạn mong muốn. Sau đây là mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

Nội dung của mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập_Tự do_Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2018

Kính gửi:........................................

Tôi tên:.......................Ngày sinh: .................Nam Nữ

Nơi sinh:......................................................

Số CMND:............................... Ngày cấp...................Tại:.......................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................

Địa chỉ liên lạc :........................................................................................

Điện thoại:........................................................................................

Là sinh viên trường:.......................Khoa:..................................

Lớp:....................... Hệ đào tạo:.................................

Nay tôi làm đơn này kính mong quý khách sạn:

tiếp nhận cho tôi được thực tập tại bộ phận ..................................... để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Thời gian thực tập từ ngày:....................đến:............................

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương thực tập do khách sạn quy định.

- Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của khách sạn.

- Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại khách sạn (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý khách sạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác Nhận Của Khoa

Quản Lý Sinh Viên

Người Làm Đơn

Mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn

Mẫu đơn xin thực tập tại khách sạn

Đánh giá bài viết
1 391
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo