Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên

Hướng dẫn cách ghi đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng

Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng dùng cho sinh viên với những bảng điền về thông tin của cá nhân, từ đó gửi cho nhà trường để xác nhận, dùng để vay vốn cho ngân hàng. Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận chuẩn nhất dành cho sinh viên muốn vay vốn ngân hàng để hỗ trợ việc học.

Đơn xin xác nhận để vay vốn sinh viên

Đơn xin xác nhận để vay vốn sinh viên

Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên

1. Kính gửi: Tên phòng ban nơi xác nhận cho sinh viên vay vốn. Ví dụ: phòng công tác sinh viên, phòng tài chính…

2. Tôi tên là: Họ và tên người viết đơn.

3. Năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh.

4. Là sinh viên có mã số: Mã số mà trường cấp cho mỗi sinh viên.

5. Lớp: Là mã số của ngành bạn theo học. Ví dụ: Mã ngành của kế toán là 123456….

6. Khoa: Ngành bạn đang học.

7. Khóa: Ghi năm bắt đầu đến năm kết thúc, đối với đại học là 4 năm, cao đẳng là 3 năm. Ví dụ: 2017 - 2021…

8. Trường: Tên trường đại, học cao đẳng bạn đang học.

9. Thời gian khóa học từ…tháng…năm…đến…tháng…năm…: Ghi rõ từ ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc theo dự kiến. Ví dụ: 5 tháng 9 năm 2017 đến 30 tháng 5 năm 2021…

10. Họ và tên cha (hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp theo pháp luật): Chọn một và ghi rõ họ tên.

11. Địa chỉ: Dựa vào địa chỉ theo hộ khẩu thường trú.

12. Người viết đơn ghi rõ ngày tháng năm và kí tên. Sau đó gửi cho nhà trường xác nhận.

Đánh giá bài viết
1 2.971
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo