Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019

Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019 có nội dung tương tự Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 kèm theo Công văn 2387/BHXH-QLT về hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017. Mời các bạn cùng tải về tham khảo.

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Mẫu đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2019

Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019

Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019

Nội dung chi tiết của Mẫu đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019, mời các bạn tham khảo:

Tên đơn vị: .....................
Mã số: ............................
Mẫu số 01

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2019

I. Nội dung chi tiết.

STT Họ và tên Số sổ BHXH Nội dung đề nghị Ghi chú
1 - Lao động nghỉ ốm dài ngày
1 cấp thẻ BHYT cho người LĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
2- Lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT:
1 Không cấp thẻ BHYT 2019
2 Không cấp thẻ BHYT 2019
3- Điều chỉnh khác (nếu có):
1 in thẻ BHYT theo phân nhóm PX1
1 in thẻ BHYT theo phân nhóm PX2

II. Phần tổng hợp

1. Tổng số lao động đơn vị đang quản lý đến tháng .......... năm 2018: ...........người.

2. Số lao động không cấp thẻ BHYT năm 2019: ................................ người

3. Tổng số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2019: ...................... người.

4. Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT ốm dài ngày năm 2019: ........... người.

5. Giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày ....................... đến ngày ..................................

Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng ........ năm ..........

Giám đốc

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2019

Hà Nội hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2019

Ngày 27/11/2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 5147/BHXH-QLT về việc phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 được hướng dẫn như sau:

- Đơn vị hướng dẫn người tham gia BHYT rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT, nếu có sai sót đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia.

Cơ quan BHXH chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2019 trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in lại thẻ BHYT. Chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị;

- Các đơn vị sử dụng lao động trích chuyển số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hết tháng 12/2018 theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: “hằng tháng đơn vị trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH”.

Đối với trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 40.299
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo