Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) để bạn đọc tham khảo. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) nêu rõ thông tin số lao động đầu kỳ, số lao động giảm trong kỳ và số lao động tính đến cuối kỳ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất ban hành theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động là gì

Báo cáo lao động hay còn có tên gọi đầy đủ là báo cáo tình hình sử dụng lao động là quá trình thu thập thông tin về lao động, nhân sự từ việc tuyển dụng, tiếp nhận cho tới khi đã ghi nhận tên lao động vào danh sách chính thức để trình lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đây là là một thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp, được thực hiện định kỳ 06 tháng.

2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm)

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kính gửi (1): …………………………………………………

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STT

Họ tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Vị trí việc làm (2)

Tiền lương

Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại

Loại và hiệu lực hợp đồng lao đng

Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH

Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH

Ghi chú

Nhà quản lý

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung

Khác

Hệ số/ Mức lương

Phụ cấp

Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn

Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn

Hiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tổng

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

3. Quy định khai trình lao động 2021 mới nhất

3.1. Không cần phải khai trình lao động lần đầu với doanh nghiệp đăng ký sau 15/10/2020

Vừa qua, Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thay đổi.

Cụ thể, doanh nghiệp phải sử dụng mẫu theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2020. Mẫu giấy đăng ký mới này đã bao gồm nội dung khai trình việc sử dụng lao động rồi ⇒ Đây được xem như là 1 dạng hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục, nên doanh nghiệp không cần khai trình lần đầu nữa.

Như vậy, doanh nghiệp không cần phải khai trình việc sử dụng lao động nếu đăng ký thành lập theo mẫu biểu của Nghị định 122/2020/NĐ-CP nữa.

3.2. Thay đổi thời gian báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ

Thời gian khai trình theo định kỳ thay đổi như sau:

  • Khai báo định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/06)
  • Khai báo định kỳ hằng năm (trước ngày 05/12)

(Trước đây là phải trước 25/05 và trước 25/11 hằng năm)

3.3. Mẫu khai trình lao động định kỳ

Doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP thay cho mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

3.4. Mức phạt khi không khai trình lao động hoặc khai trình sai quy định

Theo Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp vi phạm khai báo sử dụng lao động khi có một trong những hành vi sau:

  • Không khai báo việc sử dụng lao động theo đúng quy định với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Không báo cáo tình tình thay đổi lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nếu doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm khai báo sử dụng lao động thì sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện khai trình lại theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động

Cách 1: Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

Bước 2: Sử dụng thiết bị ký số USB Token để đăng nhập tài khoản. Đơn vị chưa có tài khoản thì đăng ký mới.

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động

Lưu ý: Hệ thống yêu cầu tải và cài đặt Công cụ ký điện tử để xác thực thông tin chữ ký số.

Bước 3: Sau khi đăng nhập, chọn chức năng "Dịch vụ công trực tuyến".

Tìm kiếm thủ tục bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm theo tên trong thủ tục. Tên đầy đủ là "Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động".

Chọn cơ quan thực hiện là "Bảo hiểm xã hội Việt Nam".

Khai báo tình hình sử dụng lao động 2021

Bước 4: Chọn thủ tục, bấm vào "Nộp trực tuyến".

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất 2021

Bước 5: Khai thông tin.

Lựa chọn cơ quan nhận báo cáo là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mẫu BC tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2021

Bước 6: Bấm vào nút "Đăng ký" hệ thống sẽ tự ghi nhận thông tin.

Bước 7: Khi màn hình hiện lên bảng "Chúc mừng doanh nghiệp đã cập nhật thông tin cơ quan nhận báo cáo lao động thành công" thì bấm nút "Thoát" để kết thúc thủ tục.

Lưu ý: Một số nơi cơ quan yêu cầu doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc yêu cầu gửi qua mail. Bạn có thể liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hỏi vấn đề này.

Cách 2: Nộp trực tiếp.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Nơi nộp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 40.280
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.