Đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2022-2023

Đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2022-2023 được HoaTieu.vn giới thiệu dưới đây bao gồm ma trận đề thi và đề thi có kèm đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I.

Sau đây là nội dung chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6. Để tải đề thi cuối kì 1 Khoa học tự nhiên 6, mời bạn đọc sử dụng file tải về trong bài.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1: Mở đầu môn KHTN

06 tiết

- Chỉ ra được hoạt động nghiên cứu khoa học.

- chỉ ra các ứng dụng của khtn.

- nhận ra các lĩnh vực của khtn.

- Nhận ra các hoạt động thuộc các lĩnh vực của khtn

- Nhận ra được các qui tắc an toàn và không an toàn trong phòng thí nghiệm.

- Phân biệt cácloại biển báo.

- Vận dụng cách sử dụng các dụng cụ thực hành cho phù hợp.

- vận dụng kiến thức để xử lý tình huống trong giờ thực hành.

26% = 2,6 điểm

5 câu

1điểm

5 câu

1

2 câu

0,4

1 câu

0,2

Chủ đề 2: Các phép đo và kỹ năng thí nghiệm

03 tiết

- Chỉ ra GHĐ và ĐCNN của thứơc

- Biết sử dụng dụng cụ để đo độ dài.

- Đọc được kết quả khi đo độ dài và khối lượng.

Xác định độ chia nhỏ nhất của thước trong một bài tập cụ thể

14%=1,4 điểm

2 câu

0,4

2câu

0,4

2 câu

0,4

1câu

0,2

Chủ đề 3 : Các thể của chất

04tiết

Chỉ ra vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo .

Nhận ra sự chuyển thể trong 1 trường hợp cụ thể

Phận biệt tính chất hóa học và tính chất vật lý

Giải thích hiện tượng hóa học

16%=1,6 điểm

4 câu

0,8

1 câu

0,2

2 câu

0,4

1 câu

0,2

Chủ đề 4 oxygen và không khí :

4 tiết

Nêu tính chất của oxygen

Trình bày được thành phần các khí trong không khí.

Dự đoán được tình huống trên cơ sở đã học.

Vận dụng giải thích tình huống thực tế

16%=1,6 điểm

3 câu

0.6

2 câu

0,4

2 câu

0,4

1 câu

0,2

Chủ đề 5:

Một số vật liệu....

7 tiết

Nhận ra các vật liệu,nguyên liệu, nhiên liệu thông dụng

Chỉ ra các tính chất của nguyên liệu, nhiên liệu trong thực tế.

Giải thích các ứng dụng

Giai thích các ứng dụng

28%= 2,8 điểm

6 câu

1,2

5 câu

1

4 câu

0,4

1 câu

0,2

T. câu:

T. điểm10

T lệ100%

Số câu:

Số điểm :4

40%

Số câu:

Số điểm :3

30%

Số câu:

Số điểm :2

20%

Số câu:

Số điểm :1

10%

2. Đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,2 điểm.

Hãy chọn một đáp án đúng nhất trong câu (A, B, C, D) dưới đây và ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vi khuẩn.

A. Mọi vi khuẩn đều có lợi cho tự nhiên và đời sống con người.

B. Vi khuẩn được sử dụng trong sản xuất vaccine và thuốc kháng sinh.

C. Nhiều vi khuẩn có ích được sử dụng trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

D. Vi khuẩn giúp phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng.

Câu 2: Dụng cụ nào được sử dụng để quan sát vi khuẩn.

A. Kính lúp

B. Kính hiển vi

C. Kính soi nổi

D. Kính viễn vọng

Câu 3: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Hệ cơ quan

Câu 4: Ta dùng kính lúp để quan sát

A. Trận bóng đá trên sân vận động

B. Một con ruồi

C. Kích thước của tế bào virus

D. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay

Câu 5. Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?

A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau.

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.

Câu 6: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

A Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài

D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới

Câu 7: Vi rút chưa có cấu tạo tế bào. Tất cả các virut gồm mấy thành phần cơ bản

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Cây bút

B. Con dao

C. Cây chổi

D. Con chó

Câu 9. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là

A. Màng tế bào, ti thể, nhân

B. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể

C. Màng tế bào, chất tế bào, nhân

D. Chất tế bào, lục lạp, nhân

Câu 10. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao:

A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể

B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan

C. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể

D. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan → Cơ thể

Câu 11. Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất

A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.

Câu 6: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

A Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

B. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới

C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài

D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới

Câu 7: Vi rút chưa có cấu tạo tế bào. Tất cả các virut gồm mấy thành phần cơ bản

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Cây bút

B. Con dao

C. Cây chổi

D. Con chó

Câu 9. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là

A. Màng tế bào, ti thể, nhân

B. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể

C. Màng tế bào, chất tế bào, nhân

D. Chất tế bào, lục lạp, nhân

Câu 10. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao:

A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể

B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan

C. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể

D. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan → Cơ thể

Câu 11. Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất

A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước

A. Thước 25cm có ĐCNN tới mm

B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm

C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm

D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Trình bày cấu tạo cơ bản của tế bào? So sánh tìm ra điểm khác nhau giữa tế bào động vật và thực vật.

Câu 2 (1 điểm). Nêu một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra. Và các biện pháp phòng ngừa

Câu 3. (1 điểm). Đổi đơn vị:

a. 4 kg = .......g

b. 500 g = ... kg

c.. 300 cm2 =.... dm3

d. 154 mm = .... m

Câu 4. (1 điểm) Nêu cách tái chế các loại rác trong gia đình?

Câu 5. (1 điểm) Lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực?

2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

+ Màng tế bào: là thành phần có ở mọi tế bào, bao bọc tế bào chất. Màng tế bào tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

+ Tế bào chất: nằm giữa màng tế bào và vùng nhân

+ Nhân hoặc vùng nhân: là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào

- Tế bảo thực vật: có thành tế bào (tế bào thường có hình đa giác, hình chữ nhật;

có lục lạp và có thể quan sát thấy một không bào trung tâm có kích thước lớn.

- Tế bào động vật: không có thành tế bào, bao bên ngoài là màng (tế bào thường có dạng hình tròn hoặc không định hình); không có lục lạp

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 2

- Bệnh sốt rét. Bệnh kiết lị

- Biện pháp ngắn chặn bệnh không chỉ đơn thuần chỉ ngăn không bị muỗi đốt mà phải là các biện pháp hạn chế sự xuất hiện của muối, phát triển của muỗi như vệ sinh cá nhân, làm sạch môi trường sống, ăn uống đảm bảo vệ sinh

0,5

0,5

Câu 3

a. 4 kg = 4000 g

c 300 cm3 =0.3 dm3

b. 500 g = 0.5 kg

d. 154 mm = 1, 54 m

0,5

0,5

Câu 4

Nêu cách tái chế các loại rác trong gia đình

- Chai nhựa, chai thuỷ tỉnh, túi nylon: làm sạch và dùng lại nhiều lần.

- Quần, áo cũ: đem tặng cho, cắt may lại thành quần áo mới, vật dụng mới

- Đồ điện cũ, hỏng: liên lạc nhà sản xuất xem họ có thể nhận đồ cũ và tái chế

- Đồ gỗ đã qua sử dụng: đem tặng hoặc đóng thành các đồ mới đơn giản, làm củi . Giấy vụn: làm giấy gói, bán để tái chế.

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 5

- Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

- Kết quả tác dụng của lực:

+ Làm biến đổi chuyển động của vật.

+ Làm vật biến dạng.

0,25

0,25

0,25

0,25

Trên đây là đề thi mới được các thầy cô biên soạn theo đúng nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời bạn đọc tải file Đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo mới nhất về máy để ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 1 sắp tới.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Học tập của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
39 4.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo