Top 3 Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023

Top 3 Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm học 2022-2023 được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây gồm 3 đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 có đáp án chi tiết. Đây là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra giữa kì sắp tới. Mời các em tải file Đề thi Tiếng Anh 4 giữa kì 2 có đáp án để xem trọn bộ đề thi.

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 - 2023

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. clock B. seven C. ten D. eight

2. A. writer B. time C. singer D. student

3. A. when B. bread C. how D. why

4. A. like B. kind C. friendly D. tall

Exercise 2: Điền vào chỗ trống

At for What Would have and a on

1. ____________ does an alien look like?

2. It’s time ____________ lunch.

3. My mother is ____________ nurse.

4. She is cheerful ____________ athletic.

5. ____________ you like some beef?

6. I get up ____________ five o’clock.

7. I ____________ History on Monday.

8. What do you do ____________ your birthday?

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. because/ Tet/ I/ new clothes/ can/ love/ wear.

__________________________________________________.

2. like/ What/ his/ does/ look/ brother?

__________________________________________________?

3. What/ it/ time/ is?

__________________________________________________?

4. more/ My sister/ than/ me/ beautiful/ is.

__________________________________________________.

5. You/ Would/ some/ like/ coffee?

__________________________________________________?

Exercise 4: Nối cột A với cột B

AB

1. When is Children’s day?

2. What time do you go to school?

3. Do you have Math on Tuesday?

4. Would you like some cakes?

5. What does Pepper do?

6. What is your name?

7. Does he like meat?

8. Is Peter tall?

a. No, thanks.

b. She is a teacher.

c. It’s on June 1st.

d. Yes, he is.

e. My name is Alexa.

f. No, I don’t.

g. Yes, he does.

h. I go to school at 7.

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________
5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 5: Điền từ thích hợp tương ứng với tranh

2. Đáp án Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 - 2023

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A2. B3. B4. A

Exercise 2: Điền vào chỗ trống

1. What2. for3. a4. and
5. Would6. at7. have8. on

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. I love Tet because I can wear new clothes.

2. What does your brother look like?

3. What time is it?

4. My sister is more beautiful than me.

5. Would you like some coffee?

Exercise 4: Nối cột A với cột B

1. c2. h3. f4. a
5. b6. e7. g8. d

Exercise 5: Điền từ thích hợp tương ứng với tranh

1. chicken

2. rice

3. vegetable

4. orange juice

5. hamburger

6. noodles

..................

Tải file Đề thi Tiếng Anh 4 giữa kì 2 có đáp án về máy để xem trọn bộ đề.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 4: Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo