Đề thi cuối kì 1 Toán 10 Cánh Diều mới nhất (3 đề)

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 Cánh Diều trong bài viết sau đây của Hoatieu là mẫu đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 sách mới Cánh Diều mới được các thầy cô giáo biên soạn có đầy đủ ma trận đề kiểm tra, đề mẫu có đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô cùng các em học sinh. Sau đây là chi tiết 3 đề kiểm tra môn Toán lớp 10 học kì 1 Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề và tập hợp

1.1 Mệnh đề

1

1

2

1.2. Các phép toán trên tập hợp

2

1

2

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1

1

1*

2

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

1

1**

3

3

3. Hệ thức lương trong tam giác

4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800

1

1*

1

4.2. Định lý cosin và định lý sin

2

3

3

4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế

1**

1

4

4. Vectơ

5.1. Khái niệm vectơ

1

1*

1**

1

5.2. Tổng hiệu của hai vectơ

1

1

2

5.3. Tích của một số với một vectơ

1

1

3

5.4 Vecto trong mặt phẳng tọa độ

1

1

5.5. Tích vô hướng của hai vectơ

1

2

3

5

5. Thống kê

6.1. Số gần đúng và sai số

2

1

3

6.2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

2

1

3

6.3 Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

2

1

3

Tổng

20

15

3

0

35

4

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

2. Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

Đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

3. Đáp án đề thi học kì 1 Toán 10 Cánh Diều

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

B

B

D

B

C

C

D

B

D

A

C

B

B

A

A

B

A

A

A

B

B

A

D

C

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

D

C

B

C

C

A

A

C

B

C

C

C

D

A

A

B

D

A

D

D

A

D

D

D

B

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 Cánh Diều cùng với đáp án.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo