Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày bởi Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sử dụng thống nhất một mức giá dịch vụ khám chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 01/03/2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.