Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH

Chọn file muốn tải về:
31 KB
Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
31 KB
Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH về đính chính Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH