Luật lực lượng dự bị động viên 2023 số 53/2019/QH14

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quốc hội đã chính thức ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14. Mời các bạn cùng tham khảo toàn bộ nội dung Luật lực lượng dự bị động viên 2019 trong bài viết sau đây của Hoatieu.