Nghị định 54/2019/NĐ-CP

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Tóm tắt nội dung Nghị định 54/2019/NĐ-CP

Quán Karaoke: Không đặt chốt cửa bên trong phòng hát

Nội dung này được quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/6/2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Thời gian kinh doanh dịch vụ, Nghị định quy định rõ doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng; với dịch vụ vũ trường thời gian quy định là từ 2 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Phòng hát phải có diện tích tối thiểu từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ. Để đảm bảo an toàn, các phòng hát không được đặt chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động.

Đối với kinh doanh vũ trường, diện tích phòng sử dụng phải từ 80m2 lên, không kể công trình phụ. Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện… từ 200m trở lên. Đặc biệt không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi.

Sau 01/12, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không đảm bảo các điều kiện kinh doanh mới phải chấm dứt hoạt động.

Nghị định có hiệu lực từ 01/9/2019.

Nghị định này:

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 103/2009/NĐ-CP; Nghị định 01/2012/NĐ-CP; Nghị định 142/2018/NĐ-CP;...

- Hướng dẫn Luật Đầu tư 2014

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 234

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo