Kế hoạch 3532/KH-BHXH 2021 thực hiện nhiệm vụ thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh

Cảm ơn bạn đã tải Kế hoạch 3532/KH-BHXH 2021 thực hiện nhiệm vụ thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Kế hoạch 3532/KH-BHXH 2021 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về thực hiện nhiệm vụ thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh.