Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 89 2020 BTC

Thông tư số 89/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017...

Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi điều 5 thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 88
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo