Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT là nội dung trong Quyết định 919/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2015. Theo đó Quyết định 919/QĐ-BHXH được ban hành kèm theo danh mục các giấy tờ bãi bỏ và các mẫu văn bản mới về chi trả, lĩnh BHXH. Mời các bạn tham khảo.

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH.

Theo đó, bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT - Các biểu mẫu Bảo hiểm xã hội sau:

Quyết định 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

Đánh giá bài viết
1 1.363
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo