Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn 2024

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn là mẫu văn bản được lập ra để thông báo về sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin người thực hiện, nội dung trên bảng quảng cáo, thời gian và địa điểm thực hiện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản thông báo tại đây.

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Mẫu số 5 ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL như sau:

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Nội dung mẫu văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn như sau:

Mẫu số 5
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố ……….

1. Tên người thực hiện: ....................................................................................

- GPKD số ........................... do.......................... cấp (nếu là doanh nghiệp).

- Số chứng minh thư nhân dân: ............... Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ................. (nếu là cá nhân).

- Địa chỉ: ...........................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn: ....................................................

...........................................................................................................................

3. Địa điểm thực hiện: .......................................................................................

4. Thời gian thực hiện: từ ngày ..... tháng .... năm ..... đến ngày .... tháng ... năm …...

5. Số lượng: .......................................................................................................

6. Phương án tháo dỡ (nếu có): ........................................................................

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

.........., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

2. Hồ sơ thông báo quảng cáo sản phẩm trên băng rôn cần những gì?

Để được quảng cáo sản phẩm trên băng rôn, cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo 2012 như sau:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này.

3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Quảng cáo 2012, quảng cáo trên băng-rôn như sau:

"1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

a) Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

4. Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày."

Trên đây là Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn 2024 mới nhất cùng một số thông tin liên quan. Mời các bạn tham khảo thêm một số biểu mẫu mục Thủ tục hành chính như là:

Đánh giá bài viết
1 8.440
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo