Mẫu TK02: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Mẫu TK02: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Mẫu có hiệu lực từ ngày 14/08/2021, mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài là gì?

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài là mẫu dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị lên cục xuất nhập cảnh để xin cấp hộ chiếu. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ ở nước ngoài......

2. Mẫu TK02: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Mẫu TK02: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Mẫu TK02

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp
hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài ) (1)
Ảnh
(2)1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc ……………… 6. Tôn giáo ……...……… 7. Số điện thoại …………………………

8. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài ……………………………………………………….…………...

…………………………………………………………………………………………………………

9. Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh ………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên …………………………………………… sinh ngày …… / …… / …………

Mẹ: họ và tên …………………………………………… . sinh ngày …… / …… / …………

Vợ /chồng: họ và tên …………………………………… sinh ngày …… / …… / …………

13. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam (nếu có) ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

14. Xuất cảnh Việt Nam ngày ……/……/………. qua cửa khẩu ………………………………..

1 5 . Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số …… .... cấp ngày …… / …… / …… .… ...

1 6 . Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Làm tại…….. …… ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ảnh
(2)Chú thích:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.

(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(5) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

3. Biểu mẫu đề nghị cấp, trình báo mất hộ chiếu phổ thông mới nhất

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

- Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông:

+ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01).

+ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02).

+ Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03).

+ Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04).

+ Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).

- Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan:

+ Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01).

+ Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02).

Thông tư 73/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2021.

Trên đây là Mẫu TK02: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài kèm hướng dẫn ghi. Mẫu được sử dụng bắt đầu từ ngày 14/08/2021 khi thông tư Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan có hiệu lực thi hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo