Thủ tục đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục:

Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Trình tự thực hiện:

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến Cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Cách thức thực hiện:

Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục thuế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Mẫu hoá đơn đã được duyệt

- Mẫu hoá đơn đã in (bản photocopy)

- Công văn đăng ký ghi rõ; ký hiệu, số lượng, từ số ... đến số ... hoá đơn

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức/Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Nhận và ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần đầu) hoặc Ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần tiếp theo)

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

+ Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư 99/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn click vào Tải về để xem thêm các văn bản hướng dẫn Thủ tục đăng ký lưu hành hoá đơn tự in.

Đánh giá bài viết
1 80
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo