Phân biệt xoá bỏ và huỷ bỏ hoá đơn GTGT

Phân biệt xoá bỏ và huỷ bỏ hoá đơn GTGT

Phân biệt xoá bỏ hoá và huỷ bỏ hoá đơn GTGT như thế nào? Nhiều bạn còn là sinh viên đang học năm cuối hay những bạn mới đi làm kế toán, lại chưa có kinh nghiệm trong kế toán thuế ... làm các việc xử lý hoá đơn, kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp gặp phải trường hợp hoá đơn viết sai, hay thu hồi chưa biết kê vào cột huỷ hoá đơn hay xoá bỏ hoá đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn để nộp cho cơ quan thuế. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016

Cách xử lý mất hóa đơn GTGT đầu ra: Liên 1 hoặc Liên 3

Những lưu ý quan trọng khi kiểm tra hóa đơn hàng hóa, dịch vụ năm 2016

1. Xóa bỏ hóa đơn

a. Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:

- Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.

- Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai. Và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.

b. Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

- Nếu người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.

Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì các bạn cho hết vào cột "XÓA BỎ".

- Cột "HỦY": Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Phân biệt xoá bỏ hoá đơn và huỷ bỏ hoá đơn GTGT

2. Hủy bỏ hóa đơn

Theo điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định Các trường hợp hủy hóa đơn:

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

- Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

- Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đánh giá bài viết
1 164
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo