Mẫu đơn đề nghị mới nhất 2022 và Cách viết

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu văn bản đề nghị để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu văn bản đề nghị nhé.

Mẫu đơn đề nghị hay còn gọi là văn bản đề nghị được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính,… Mẫu được sử dụng khi một cá nhân/tổ chức muốn có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết một hoặc vài hạng mục công việc nhất định để đảm bảo quyền và lợi ích cá nhân. Dưới đây là các mẫu văn bản đề nghị phổ biến nhất hiện nay, mời các bạn tải về để tiện sử dụng cho công việc của cá nhân hoặc tổ chức.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị là gì?

Mẫu đơn đề nghị là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cơ quan, doanh nghiệp đề nghị...

Ngày nay, nhu cầu kiến nghị, đề nghị lên cơ quan chức năng của người dân ngày càng gia tăng. Do vậy, mẫu đơn đề nghị là mẫu cần thiết trong thủ tục này. Dưới đây là các mẫu đơn đề nghị: Mẫu đơn đề nghị cơ bản Mẫu đơn đề nghị giải quyết đất đai, Đơn đề nghị gửi cơ quan chức năng, Mẫu đơn đề nghị tập thể, Mẫu đơn đề nghị gửi công an... để bạn đọc tham khảo nhẳm viết cho mình một lá đơn đầy đủ nội dung, thuyết phục và đúng quy định của pháp luật.

2. Mẫu đơn đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: ...........

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: …………………………

Sinh năm: ………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …

Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……………………

Nơi ở: ……………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ................... cụ thể như sau:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

............................................................

............................................................

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

............................................................

............................................................

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

.........................................................

........................................................

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– ................

– ……………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

3. Đơn đề nghị theo mẫu của Sở tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP):………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn kiến nghị này:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………………………………….

2./………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………………………

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

4. Mẫu văn bản đề nghị số 1

Mẫu văn bản đề nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)……………….

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:

1. ….………………………………………………………………………………….

2. ….………………………………………………………………………………….

3. ….…………..(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)……………..

* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- …

- …

- Lưu …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu công văn có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai

5. Mẫu văn bản đề nghị số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:..................................

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: ……………………………………

Sinh năm: …………………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: ……

Ngày cấp:……………… Nơi cấp:………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………

Nơi ở:………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ................... cụ thể như sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

.................................................................................

...............................................................................

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

.................................................................................

...............................................................................

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

.................................................................................

...............................................................................

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– ..........................

– …………………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

6. Cách viết đơn đề nghị

Các bạn viết đơn đề nghị cần đảm bảo các nội dung sau:

a. Quốc hiệu và tiêu ngữ

b. Thông tin của người làm đơn đề nghị

Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, với tổ chức phải ghi thông tin của người đại diện (Ví dụ với công ty: Người đại diện thì căn cứ vào điều lệ của Công ty).

Với cá nhân: Ghi họ và tên của cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

b. Tóm tắt nội dung đề nghị

– Ghi rõ nội dung thông tin vụ việc cần cung cấp:

– Tùy thuộc vào mục đích người làm đơn đề nghị mà có thể ghi rõ, cung cấp đầy đủ thông tin các bên có liên quan

c. Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị.

d. Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn đề nghị mới nhất, phổ biến nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
16 17.756
0 Bình luận
Sắp xếp theo