Mẫu báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất

Mẫu báo cáo về tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Mẫu báo cáo nêu rõ những sự việc diễn ra trong dịp lễ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Ngày 30/4 và ngày 1/5 là hai ngày lễ quan trọng hàng năm, có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với những người dân Việt Nam. Trong dịp lễ này, các cơ quan, tổ chức đều được nghỉ. Sau dịp nghĩ lễ, các cơ quan tổ chức sẽ phải làm báo cáo về tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 để tổng kết lại tình hình an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, tình hình vui chơi của người dân trong dịp nghỉ lễ. Dưới đây là các mẫu Báo cáo tình hình nghỉ lễ 30/4, các bạn tải về để sử dụng cho đơn vị của mình.

1. Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 trên địa bàn

Dưới đây là mẫu Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 trên địa bàn huyện. Mời các bạn tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: ..............

............, ngày...tháng...năm...

Thực hiện Văn bản số ......./UBND-KGVX ngày .../.../20.... của UBND tỉnh ........ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4- 01/5, UBND huyện ......... báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

UBND huyện đã ban hành Văn bản số ....../UBND-VP ngày ..../.../20... về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, qua đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trục cơ quan, đơn vị từ ngày 29/4/20... đến hết ngày 03/5/20...., thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo nếu có những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh sảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bản quản lý theo quy định.

2. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến, tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống. Tinh hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

UBND huyện đã ban hành Văn bản số ..../UBND-VP ngày .../.../20...về kỷ niệm .... năm Giải phóng miền Nam, .... năm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Qua đó chỉ đạo lực lượng chức năng hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông trong dịp Lễ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không xảy ra ách tắc.

4. Công tác phòng chống cháy nổ, cấp cứu và một số công tác khác

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, nhất là tuyên truyền các biện pháp PCCC trong hộ gia đình, việc sử dụng điện, đun nấu, kiểm tra nguồn lửa, điện, chất cháy vào thời điểm có nguy cơ cháy cao. Chuẩn bị các trang thiết bị và lực lượng để chủ động cho công tác PCCC tại chỗ khi có tỉnh huống xảy ra. Duy trì tốt công tác đảm bảo an toàn phỏng, chống cháy, nổ trên địa bản nên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 không xảy ra vụ việc chảy, nổ.

Lực lượng y bác sỹ trực, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân được đảm bão trong suốt thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Cung ứng điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền thanh, truyền hình được đảm bảo, không có sự cố xảy ra. Hoạt động giao thông vận tải thông suốt, không xảy ra ùn tắc, phục vụ đầy dũ, an toản, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn treo 30 cờ dây, 60 băng zôn treo tại các trục đường Quốc lộ, trụ sở cơ quan, đơn vị, trung tâm xã; lựa chọn các tin, bài, chương trình... hay, đặc sắc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên chuyên mục, chuyên trang và thời lượng phát sóng phù hợp tạo không khí tưng bừng cho Kỷ niệm .... năm Giải phóng miền Nam, ..... năm ngày Quốc tế Lao động.

Trên đây là Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 của UBND huyện ......../.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện

- L/t UBND huyện

- Lưu VT.

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo tình hình an toàn giao thông nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dưới đây là mẫu báo cáo tình hình an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 - 1/5 của ban an toàn giao thông. An toàn giao thông luôn là một vấn đề rất cần được quan tâm và chú trọng, nhất là trong mỗi dịp nghỉ lễ. Tình trạng ùn tắc các tuyến đường về quê, say rượu lái xe khi xong tiệc, phóng nhanh vượt đèn đỏ là những trường hợp phổ biến thường diễn ra trong một đợt nghỉ dài. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông phải được chú trọng hơn trong những ngày này, dưới đây chính là mẫu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Mời các bạn tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: ..............

V/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ

............, ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO
Tình hình trật tự an toàn giao thông 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/...........

Kính gửi:

- Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh ...........

Thực hiện văn bản số …. ngày …........... của UBND tỉnh ........... về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/...........;

Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 04 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/........... như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện công điện số …. ngày …............ của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/..........., ngày …......... UBND tỉnh đã ban hành văn bản số …….. về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/........... để chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập chung chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong những ngày nghỉ Lễ. Văn phòng Thường trực Ban ATGT tỉnh có Kế hoạch phân công cán bộ trực hàng ngày.

2. Tình hình TTATGT:

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Trong 4 ngày nghỉ Lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông tại tuyến đường liên huyện qua địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, giữa xe ô tô với xe mô tô, làm 01 người chết. Nguyên nhân sơ bộ: do người điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường. So với 04 ngày nghỉ Lễ năm 2016: giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 04 người bị thương

3. Tình hình ùn tắc giao thông

Các lực lượng chức năng của tỉnh bố trí tuần tra, kiểm soát lưu động và hướng dẫn phân luồng giao thông, đặc biệt tăng cường lực lượng để phân luồng hướng dẫn giao thông tại tuyến QL2B và các tuyến đường vào khu du lịch Đại Lải, song do lượng du khách đến Khu du lịch Tam Đảo và khu danh thắng Tây Thiên tăng đột biến, tuyến QL2B lên Thị trấn Tam Đảo đường hẹp, nhiều đoạn cong cua, do đó có những lúc xảy ra ùn tắc, lực lượng CSGT, CSTT và TTGT thường xuyên ứng trực để phân luồng, điều tiết giao thông.

4. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT

Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 541 trường hợp vi phạm, tạm giữ 122 phương tiện, 419 bộ giấy tờ xe.

Ban ATGT tỉnh trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như kg (b/c);

- Lãnh đạo Ban (b/c);

- Báo VP, Đài PTTH tỉnh; (Đã ký )

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

TRƯỞNG BAN

3. Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Mẫu báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4

..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN .......

TRƯỜNG………………………

___________________

Số: /BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________________

....., ngày..... tháng ....năm .....

BÁO CÁO
Ghi nhận tình hình sau khi nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc khánh 1/5

_____________________

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Kiểm diện ngày 3/5/........

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

HỌC SINH

Tổng số

Hiện diện

Tỷ lệ

Vắng

Tỷ lệ

Tổng số

Hiện diện

Tỷ lệ

Vắng

Tỷ lệ

2. Danh sách CB-GV-NV chưa đến tập trung vào ngày 3/5/......

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Lý do vắng

1

2

3. Danh sách HỌC SINH chưa đến tập trung vào ngày 3/5/.....

STT

HỌ TÊN

LỚP

Lý do vắng

1

2

….

II. Tình hình giảng dạy và học tập:

1. Tình hình trực Lễ:

- Tổng số CB-GV-NV tham gia trực Lễ: . . . . . người – Tỷ lệ: …%

- Tổng số CB – GV – NV vắng trực Lễ: . . .. . người – Tỷ lệ: . . . .%

- Số lượt lãnh đạo tham gia trực cùng các ca trực: . . . . .lượt (có ghi trong Sổ trực).

* Lý do vắng trực:

2. Tình hình cơ sở vật chất: (Báo cáo cụ thể nếu có xảy ra hiện tượng thất thoát tài sản trong nhà trường so với thời điểm trước khi nghỉ Lễ):

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo nhanh ghi nhận tình hình sau khi nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam-thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - năm .......của trường …………………….. ./.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

(ký tên & đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên & đóng dấu)

4. Báo cáo tình hình trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: ..............

V/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ

............, ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2283/VPCP-TH ngày 03/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ủy ban nhân dân tỉnh ............ báo cáo nhanh như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐẢM BẢO ANTT

1. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia

Đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng triển khai thực hiện công tác bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó chủ động các kế hoạch, phương án phòng chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các hoạt động diễn ra trong các ngày nghỉ Lễ; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động gây rối an ninh, trật tự.

2. Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội

- Đã chỉ đạo Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5. Lực lượng Công an đã thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông; chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa bàn và tuyến đường trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát 113 đã tổ chức lực lượng thường trực chiến đấu, tiếp nhận 21 tin liên quan đến an ninh trật tự, tham gia giải quyết 11 tin; báo chuyển cho Công an các đơn vị, địa phương giải quyết 10 tin; đã đảm bảo an toàn tại Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ; thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với can, phạm nhân theo quy định; đã tổ chức thực hiện việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, trại viên đợt 30/4/2015 bảo đảm đúng chính sách, pháp luật.

II. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ:

1. Tình hình liên quan đến an ninh quốc gia

- Tình hình an ninh chính trị ổn định.

- Tình hình trong vùng dân tộc ổn định

2. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

...............................................................................

3. Tai nạn và va chạm giao thông:

a) Tai nạn giao thông đường bộ (chết người): Trong 06 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 02 người, thiệt hại tài sản 1,5 triệu đồng.

- Nguyên nhân: Đi không đúng đường: 01 vụ; : 01 vụ; Sai quy trình thao tác lái xe: 01 vụ.

- Tuyến đường xảy ra: Quốc lộ 27: 01 vụ; đường đô thị: 01 vụ.

- Phương tiện gây ra: Xe mô tô trong tỉnh.

- Địa bàn: ...................... (01 vụ, 01 người chết, thiệt hại: 01 triệu đồng); ....... (01 vụ, chết 01 người, thiệt hại 0,5 triệu đồng).

- Thời gian xảy ra: Từ 06 giờ-12 giờ: 01 vụ; từ 18 giờ-24 giờ: 01 vụ.

- Độ tuổi gây tai nạn: Từ 18 tuổi-<27 tuổi: 02 vụ; giới tính: Nam.

b) Va chạm giao thông đường bộ: Xảy ra 09 vụ, làm bị thương nhẹ 09 người, thiệt hại tài sản 6,8 triệu đồng. Địa bàn xảy ra: ............... 06 vụ, .................. 01 vụ; ............. 02 vụ.

c) Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Không.

4. Ùn tắc giao thông: Không.

5. Công tác tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe:

Trong 06 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 104 ca tuần tra kiểm soát, 400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; phát hiện lập biên bản 319 trường hợp vi phạm (ô tô 38, mô tô 271, xe khác 10), trong đó lập biên bản 116 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; Đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm 97 trường hợp (ô tô 31, mô tô 66); Kho bạc Nhà nước thu 60, 977 triệu đồng; Tạm giữ 127 xe (mô tô 116, xe khác 11); Tước giấy phép lái xe 05 trường hợp (ô tô 02, mô tô 03); Đã tổ chức 03 ca phòng, chống đua xe trái phép, có 74 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản 23 trường hợp xe mô tô vi phạm; tạm giữ 23 mô tô.

6. Về cháy, nổ: Không xảy ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Ban Nội chính tỉnh ủy;

- Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- Chủ tịch, các PCT;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trên đây là các Mẫu báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.490
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo