Kế hoạch giáo dục môn Tin học lớp 9 giảm tải theo công văn 4040

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Hoatieu.vn mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Tin học lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu điện tử lớp 2 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Nội dung điều chỉnh Tin học lớp 9 theo công văn 4040

PHÒNG GD&ĐT........

TRƯỜNG THCS .........

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN: TIN HỌC. LỚP: 9

(Áp dụng từ năm học 2021 – 2022)

1. Điều chỉnh nội dung dạy học :

STT

Mục (Bài)

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lí do điều chỉnh

Nội dung

Lý do

1

Mục 2. Phân loại mạng máy tính.

Mục 3. Vai trò của máy tính trong mạng

(Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính)

Không dạy

Tinh giảm theo chương trình của Bộ

2

Mục 2c) Phần mềm thư điện tử (Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử)

Không dạy

Tinh giảm theo chương trình của Bộ

3

Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu (Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu)

Không dạy

Tinh giảm theo chương trình của Bộ

Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu (Bài 11: Tạo các hiệu ứng động)

Không dạy. Khuyến khích học sinh tự học.

Tinh giảm theo chương trình của Bộ

I. Phân phối chương trình:

PHÒNG GD & ĐT ....

TRƯỜNG THCS .....

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC: 2021-2022

Môn: Tin học. Lớp: 9

(Cả năm: 35 tuần)

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết.

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết.

Tiết

(PPCT)

Bài

(SGK)

Tên nội dung tiết học

Nội dung điều chỉnh và

hướng dẫn thực hiện

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

1

Bài 1

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

Mục 2. Phân loại mạng máy tính.

Mục 3. Vai trò của máy tính trong mạng

Không dạy. Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

2-3

Bài 2

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

4-5

Bài 3

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

6-7

Bài thực hành 1

Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web

8-9

Bài thực hành 2

Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

10-11

Bài 4

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Mục 2c) Phần mềm thư điện tử. Không dạy

12-14

Bài thực hành 3

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

15

Ôn tập chương 1

16

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC

17-18

Bài 5

Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính

19-20

Bài thực hành 4

Bài thực hành 4. Sao lưu dự phòng và quét virus

21-22

Bài 6

Bài 6. Tin học và xã hội

CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

23-24

Bài 7

Bài 7. Phần mềm trình chiếu là gì?

25-26

Bài 8

Bài 8. Bài trình chiếu

27-28

Bài thực hành 5

Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em

29-31

Bài 9

Bài 9. Định dạng trang chiếu

32-34

Bài thực hành 6

Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu

35

Ôn tập học kỳ 1.

36

Kiểm tra học kỳ 1.

HỌC KÌ II

CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU (tiếp)

37-38

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu. Không dạy

39-41

Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh.

42

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu. Không dạy. Khuyến khích học sinh tự học. Phần còn lại dạy trong 1 tiết.

43-48

Bài thực hành 8:Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động.

49-54

Bài thực hành 9. Thực hành tổng hợp.

55

Ôn tập chương 3.

56

Kiểm tra 1 tiết.

CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN

57-59

Bài 12. Thông tin đa phương tiện.

60-62

Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh AUDACITY

63-66

Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh AUDACITY.

67

Ôn tập

68-69

Kiểm tra học kỳ 2.

70

Ôn tập cuối năm.

TTCM

Trưởng bộ môn

...., ngày tháng ....năm 2021

Giáo viên xây dựng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo