Hướng dẫn chi tiết hạch toán chi phí đồng phục nhân viên

Hạch toán chi tiền đồng phục nhân viên

Hạch toán chi tiền đồng phục nhân viên gồm những giấy tờ gì, các bước như nào sẽ được hoatieu.vn giải thích trong bài viết này. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang học hoặc làm việc ngành kế toán Doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017

Đơn xin việc bằng Tiếng anh ngành kế toán hay nhất

Từ ngày 06/08/2015, theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không bị khống chế chi phí trang phục cho nhân viên bằng hiện vật.

1. Chi trang phục cho nhân viên bằng hiện vật:

b. Hóa đơn, chứng từ cần có:

 • Được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp (Nếu có đủ hóa đơn, chứng từ)
 • Không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên

b. Hóa đơn, chứng từ cần có:

 • Quyết định chi trang phục bằng hiện vật của Giám đốc công ty hoặc được quy định rõ trong hợp đồng lao động.
 • Danh sách nhân viên được nhận hiện vật có ký nhận của nhân viên
 • Hợp đồng kinh tế
 • Báo giá của nhà cung cấp
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Giấy đề nghị thanh toán
 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng của bên cung cấp trang phục
 • Chứng từ thanh toán như Phiếu chi (với hóa đơn dưới 20 triệu) hoặc chứng từ thanh toán qua ngân hàng (với hóa đơn từ 20 triệu trở lên)

c. Ví dụ:

Công ty META năm 2016 có đặt may trang phục cho toàn bộ nhân viên trong Công ty (5 người) hết 40 triệu đồng. Công ty có đầy đủ các chứng từ theo đúng quy định.

Vậy, Công ty META được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN là 40 triệu đồng.

2. Chi trang phục cho nhân viên bằng tiền

a. Quy định:

 • Chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN phần chi trang phục từ 5 triệu đồng/người/năm trở xuống
 • Không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên với phần chi trang phục từ 5 triệu đồng trở xuống
 • Với phần chi trang phục lớn hơn 5 triệu đồng, phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên

b. Hóa đơn, chứng từ cần có:

 • Quyết định chi trang phục bằng tiền của Giám đốc công ty hoặc được quy định rõ trong hợp đồng lao động.
 • Danh sách nhân viên được nhận tiền có ký nhận của nhân viên
 • Chứng từ thanh toán (giấy đề nghị thanh toán, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ hoặc phiếu chi nếu chi bằng tiền mặt).

c. Ví dụ:

Công ty META năm 2016 có chi trang phục cho nhân viên trong Công ty là 6 triệu đồng/người.

 • Về thuế TNDN

Công ty META được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN là 5 triệu /người

Phần vượt quá, công ty phải loại bỏ ra khi tính chi phí hợp lý.

 • Về thuế TNCN
  • Không tính vào thu nhập tính thuế TNCN của nhân viên chi trang phục 5 triệu/người
  • Phần vượt quá: 6-5 = 1(triệu) phải tính vào thu nhập tính thuế TNCN của nhân viên

3. Chi trang phục vừa bằng tiền vừa bằng hiện vật

a. Quy định:

 • Mức chi tối đa với chi bằng tiền không quá 5 triệu đồng/người/năm
 • Chi bằng hiện vật được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý (khi có đủ hóa đơn, chứng từ).

b. Hóa đơn, chứng từ cần có:

 • Quyết định chi trang phục của Giám đốc công ty hoặc được quy định rõ trong hợp đồng lao động.
 • Danh sách nhân viên được nhận tiền có ký nhận của nhân viên
 • Danh sách nhân viên được nhận hiện vật có ký nhận của nhân viên
 • Hợp đồng mua bán, báo giá và biên bản giao nhận trang phục với bên bán.
 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng của bên cung cấp trang phục
 • Chứng từ thanh toán như Phiếu chi hoặc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

c. Ví dụ:

Công ty META năm 2016 có chi trang phục cho nhân viên trong Công ty là 4 triệu đồng/người, đồng thời chi trang phục cho nhân viên phòng kinh doanh bằng hiện vật với tổng mức chi 20 triệu.

 • Công ty META được tính toàn bộ chi phí trang phục bằng tiền và hiện vật vào chi phí hợp lý.
 • Các khoản chi này không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên
Đánh giá bài viết
1 6.957
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo